http://nederland.klaagt.nl
nederland@klaagt.nl
of  nederland klaagt toevoegen aan favorieten

Zaterdag 6 april aanstaande in DenHaag: Stop de Oorlog tegen de Palestijnen

Hierbij een uitnodiging aan iedereen om op ZATERDAG 6 APRIL van 12.00 tot
13.00 UUR op "HET PLEIN" in DenHaag een demonstratie te houden. Een
demonstratie tegen het escalerende geweld in de Bezette Gebieden en IsraŽl,
plus de steeds verdergaande structurele verwoestingen in de Bezette
Gebieden. Naar aanleiding van het niet aflatende, ontembare geweld in de
door IsraŽl bezette gebieden, welke zich tot een ware oorlog ontwikkeld
heeft, willen wij, aan de samenleving en de Nederlandse regering onze
ernstige zorgen kenbaar maken over de toestand in IsraŽl en de Bezette
Gebieden. De situatie van de Palestijnen, welke al meer dan 34 jaar onder
IsraŽlische bezetting leven, wordt steeds hopelozer. Helaas kijkt de wereld
de andere kant uit. Opnieuw valt het IsraŽlische leger de Westoever en Gaza
binnen, en bezet opnieuw de gebieden, die onder controle stonden van de
Palestijnse Autoriteit. Daarbij worden stelselmatig Palestijnen
gedeporteerd, wordt hun land onteigend, worden huizen en olijfboomgaarden
verwoest. Deze, ook economische oorlog, heeft een groot deel van de
bevolking brodeloos gemaakt.
Het huidige, staatsterroristische, beleid van de IsraŽlische regering met
z'n dagelijkse grove schendingen van de mensenrechten ten aanzien van de
Palestijnse bevolking mogen niet zo langer doorgaan. Verschillende,
erkende, organisaties zoals Amnesty International en de UNRWA geven
periodiek schrijnende rapporten uit over de situatie in de Bezette Gebieden.
De gruwelijke Palestijnse zelfmoordacties als reactie veroorzaken een groot
verlies aan mensenlevens in de Bezette Gebieden en in IsraŽl.
Daarnaast wordt sinds 1977 een door Sharon voorgesteld 'masterplan'
uitgevoerd: 60 % van de Westoever en van Gaza is al in IsraŽlische handen
en bijna ongemerkt wordt de constructie van 450 km snelweg voltooid, een
snelweg die 400.000 kolonisten in 200 nederzettingen met elkaar verbindt,
terwijl bijna alle wegen naar Palestijnse steden en dorpen zijn
geblokkeerd. De Palestijnen zijn gevangenen in hun eigen huis, en in hun
eigen gebied geworden.

Kijk voor meer informatie op http://www.palestina-komitee.nl/
________________________________________________________________

Zaterdag 13 april aanstaande in Amsterdam: Stop de Oorlog tegen de Palestijnen

Dringende oproep tot deelname aan een landelijke demonstratie op 13 april
aanstaande te Amsterdam met betrekking tot de oorlog tegen de Palestijnen
die op dit moment plaatsvindt. Start vanaf de Dam 14 uur, afsluiting op het
Museumplein met diverse sprekers.
Al 35 jaar leven Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever (inclusief
Oost-Jeruzalem) en in de Strook van Gaza onder militaire bezetting. Sinds
1967 zijn in de Bezette Gebieden zo'n 200 nederzettingen en buitenposten
uit de grond gestampt, waar inmiddels zo'n 400.000 joodse kolonisten wonen.
Sinds het uitbreken van de Tweede Intifada (29 september 2000) zijn er meer
dan 1200 Palestijnen gedood (waarvan eenderde jonger dan 18 jaar) en ruim
25.000 gewond geraakt. De helft van de bevolking leeft inmiddels onder de
armoedegrens. Na de aanslagen in de Verenigde Staten en de 'Oorlog tegen
het Terrorisme' heeft de onderdrukking door de regering van Ariel Sharon
(met Amerikaanse instemming) ongekend groffe vormen aangenomen. De maand
maart is nu al de bloedigste sinds het uitbreken van de Tweede Intifada.
Sinds het aantreden van Sharon als premier, toont hij de wereld dat hij
trouw is gebleven aan een politiek van terreur en onderdrukking jegens de
Palestijnen. Vernedering van Palestijnen en vernietiging van de
infrastructuur (ziekenhuizen, kantoren, wegen, waterleiding, de haven en
het vliegveld) zijn aan de orde van de dag. Palestijnen worden gevangen
genomen, gemarteld of door commando-eenheden uit de weg geruimd. Inmiddels
zijn vrouwen, kinderen, artsen en journalisten eveneens doelwit geworden.
Daarmee maakt IsraŽl zich schuldig aan oorlogsmisdaden die in de media
gebagatelliseerd of genegeerd worden.
Het zijn Amerikaanse gevechtsvliegtuigen en helicopters die ingezet worden
tegen burgers en de infrastructuur. Het zijn de Verenigde Staten die
enerzijds de Palestijnen het recht op vrijheid ontzeggen en anderzijds
IsraŽl op grote schaal militair en economische steun blijven verlenen. Door
gebruikmaking van haar vetorecht binnen de Verenigde Naties plegen de
Verenigde Staten menigmaal obstructie. Zoals zo vaak blijft de Europese
Unie aan de zijlijn staan en beperkt zich tot het uitgeven van
nietszeggende verklaringen.
Zonder rechtvaardigheid zal er geen duurzame vrede totstandkomen, hetgeen
betekent dat er een einde aan de onderdrukking dient te komen. Om een
ontwikkeling in die richting te bevorderen, dient de internationale
gemeenschap scherp protest aan te tekenen tegen de IsraŽlische politiek
jegens de Palestijnen. Dat geldt ook voor de Nederlandse regering (die
vorig jaar nog besloot IsraŽlische wapens aan te schaffen).
Bezorgde personen en organisaties hebben besloten in dit protest het
voortouw te nemen. Wij roepen iedereen op zijn stem te verheffen tegen de
IsraŽlische politiek van onderdrukking door
* Deze oproep te ondersteunen (Nederlands Palestina Komitee vraagt om een
bevestiging);
* Aanwezig te zijn op de landelijke demonstratie op 13 April aanstaande te
Amsterdam

Wij roepen op tot
* Onmiddellijke ontruiming van de Bezette Gebieden en alle joodse
nederzettingen
* Stopzetting van de landonteigening en de verwoesting van huizen
* Implementatie van het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
* Gelijke rechten voor niet-joodse IsraŽli's
* Onmiddellijke stopzetting van alle wapendeals met IsraŽl

URGENT CALL TO WORLD CIVIL SOCIETY BREAK THE CONSPIRACY OF SILENCE, ACT
BEFORE IT IS TOO LATE
We, the undersigned, believe that a full-scale Israeli offensive throughout
the Occupied Palestinian Territories (OPT) is imminent and that such an
unprecedented attack demands from global civil society an unprecedented
response. For this reason, we urge global civil society - including human
rights organisations, solidarity groups, and individuals - to take
immediate direct action to stop Israel's all- out war against the
Palestinian people and Israel's 35-year belligerent military occupation of
the Gaza strip and West Bank, including east Jerusalem.
Today, Israeli occupying forces invaded the compound of PNA President
Yasser Arafat in Ramallah as part of a systematic and longstanding campaign
to undermine, humiliate, and destroy the Palestinian political leadership.
Israeli troops have also seized complete control of Ramallah and imposed a
total curfew. At the same time, Israeli officials have begun a massive
military build-up, including the mobilization of 10,000 army reservists, in
preparation for an openly declared war throughout the OPT that promises to
be widespread, prolonged, and bloody.
Earlier this month, escalating Israeli attacks - including willful
killings, indiscriminate shelling and aerial bombardment, complete economic
and social suffocation, and mass destruction of housing and agriculture -
culminated in full-scale invasions of Palestinian refugee camps and
villages that killed hundreds of civilians. Statements by Israeli Prime
Minister Ariel Sharon today referring to Arafat as the "enemy" and speaking
of the need to "extirpate Palestinian terrorism everywhere it exists"
indicate that such attacks are set to resume, with greater ferocity and
scope, leading to disastrous consequences.
Palestinian civil society groups have warned for years that Israel's
freedom to act as a state above the law would severely undermine chances
for a just and lasting peace. After decades of occupation, apartheid, and
ethnic cleansing and 18 months of all-out war against a civilian
population, we call for the international community not to wait for
massacres on the scale of those in Sabra and Shatila in 1982; the time for
action is now.
The support for the Palestinian people shown by international solidarity
groups, manifested in numerous statements, visits, and actions, has proved
invaluable throughout this crisis. Now is the time for global civil society
to use the momentum it has generated and the ethical integrity it has
demonstrated to forcefully demand immediate action from governments to end
the occupation, which is the root cause of the conflict.
Governments, including those currently meeting at the UN Commission on
Human Rights, must face direct and unambiguous pressure from their own
people to immediately secure Israel's respect for the Fourth Geneva
Convention and its complete withdrawal from the OPT as necessary steps
towards achieving a just and lasting peace.
To this end, we call upon all those who oppose occupation, apartheid,
ethnic cleansing, and war crimes, who are committed to justice and peace,
who are willing to speak truth to power, to
1. Raise your voices to break the conspiracy of silence among governments
that allows Israel, which enjoys the unlimited and unconditional support of
the US, to commit war crimes and other violations of international
humanitarian law with impunity.
2. Clearly, vigorously, and publicly demonstrate before governments and
international organisations to demand immediate and effective protection
for Palestinian civilians in the OPT, through protests, marches, media
campaigns, and other peaceful means.
3. Demand that governments end military assistance to Israel, suspend
economic ties, and support the prosecution of war criminals, and urge other
states to do so.
4. Continue and intensify your activities as part of a sustained and
systematic campaign to end the occupation, apartheid, ethnic cleansing, and
war crimes in the OPT and to support the legitimate rights and aspirations
of the Palestinian people.
Now is the time for immediate and direct action, as the pattern of
escalating oppression and brutality that we have experienced over the past
18 months moves inexorably towards a disaster whose consequences we can
only begin to imagine. In this dark hour of suffering and determined
resistance, we are sure that the worst is yet to come, but we are equally
sure that, with the support of global civil society at this crucial time,
peace and justice will prevail.

Signed: Dr. Heydar Abdel-Shafi, Dr. Hanan Ashrawi, Dr. Mustafa Barghouti,
Dr. Azmi Bishara, Rana Nashashibi, Dr. Eyad Sarraj, Khader Shkirat, Raji
Sourani

____________________________________________________

En op  zaterdag 27 april aanstaande in Amsterdam: "EEN ANDERE WERELD IS
MOGELIJK" Landelijke discussiedag over globalisering, verzet en alternatieven

Plaats: Spinoza Lyceum, Peter v. Anrooystr. 8, Amsterdam (vlakbij WTC
Station) 11.00-18.00 uur
27 april staat in het teken van de wereldwijde beweging tegen de
neoliberale globalisering. In maar liefst 21 bijeenkomsten is er  ruimte
voor boeiende analyses, inspirirende verhalen over mondiaal  en lokaal
verzet tegen de waanzin van de winst en spetterende  discussies. Met
sprekers van uiteenlopende sociale en politieke bewegingen. Een volledig
programma met sprekers zal binnenkort beschikbaar zijn op de website van
"De Wereld Is Niet Te Koop"  http://www.anderewereld.nl
Thema globalisering (-globaliseringstheorieen -schuldenlast -landbouw en
milieu -Europa en de macht van multinationals -oorlog en militarisering)
Thema verzet (-privatisering van water en energie -privatisering van het
onderwijs -de opstand in Argenitie -vluchtelingenstrijd -Social Movement
Unionism -Actiestrategieen: globiliseren/radicaliseren (debat) -VN-top in
Johannesburg over duurzame ontwikkeling
Thema alternatieven (-een andere economie is mogelijk -internationale
instellingen: hervormen of afschaffen (debat) -radicale democratie -open
grenzen -alternatieve media)
Verder: films, infomarkt, lekkere hapjes en gezelligheid en als uitsmijter
een forumdiscussie hoe verder met de 'anti-globaliseringsbeweging' in
Nederland?

_____________________________________________________

Je zit in het emailadressenbestand van Kleintje Muurkrant, vandaar dit
mailtje. Heel af en toe sturen we je een berichtje omdat we denken dat dit
nuttig is en om dat emailadressenbestand actueel te houden. Er zijn
namelijk nogal wat individuen en groeperingen die regelmatig van emailadres
veranderen. Wil je uit ons bestand, reply dan dit mailtje en zet bij
onderwerp/subject: "wissen".

Gegroet, gertjan

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Kleintje Muurkrant verschijnt vanaf 1977 in DenBosch en verre omstreken.
Wij willen via het openbaar maken van gegevens en feiten, het geven van
achtergrondinformatie en het plaatsen van discussiestukken, het verzet
tegen misstanden in de maatschappij aanwakkeren. Wij willen onszelf en
anderen aanzetten tot zelfstandig kritisch denken en handelen en tevens een
platform vervullen voor actiegroepen in DenBosch en verre omgeving. Het
Kleintje staat open voor eenieder die hieraan een bijdrage wil leveren.
Eens in de maand stellen wij - het muurkrantkollektief - een Kleintje samen
uit jullie en onze bijdragen. Een jaarabonnement heb je al door 17,50 euro
over te maken op postbanknummer 5349231 tnv Kleintje Muurkrant, Postbus
703, 5201 AS, DenBosch  073.6136927 email via kleintje@stelling.nl en alle
Kleintjes zijn digitaal te vinden (met zoekmachine) op
www.stelling.nl/kleintje (ISSN is 094-7912)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Index

Heeft u ook klachten mail ze  emailadres nederland@klaagt.nl      

Met dank aan: spreek je moerstaal.nl