http://nederland.klaagt.nl
nederland@klaagt.nl
of  nederland klaagt toevoegen aan favorieten

L.S. !

ONDERSTAAND ITEM - DE ANDERE KANT VAN DE FORTUYN-MEDAILLE, WORDT TER
INFORMATIE EN MOGELIJKE DISCUSSIE AANGEBODEN.
 
Werkzaam als journalist/correspondent in het buitenland - bijna vier decennia lang -
heeft ondergetekende ruime ervaring met politieke moorden. Ondermeer het ter
plekke meemaken, uitzoeken en verslaan van de moord(en) op Salvador Allende
c.s. in Chili, Olof Palme in Zweden en het onder tien jaar vrijwel
'uitroeïen van de PLO-top' in Tunis in wél doordachte politieke acties.

De moord op Fortuyn hieronder; maar met 'buitenlandse' ogen.


Deel 1 van 3.                          "all In the Interest of the Nation"...?


         JSF :  "OPERATIE JOINT STRIKE at FORTUYN".  

Het 'bedrijfs-leger', de politiek en de deal van 400 Milliard dollars.

door Henk Ruyssenaars

FPF/HR - 24 Nov. 2002 - Op zaterdag 23 Nov. meldt het NRC Handelsblad dat
Volkert van der G. de moord op Pim Fortuyn bekend zou hebben. Ruim zes
maanden na de moord in het mediapark in Hilversum én een massale
perscampagne, wordt met mediale begeleiding verder gewerkt aan het 'afronden
& serveren' van de gewenste oplossing.

ANP - 23 Nov. 2002 - De verdachte van de moord op Pim Fortuyn, Volkert van
der G., heeft deze week een bekentenis afgelegd. Van der G. zou op 6 mei tot
zijn daad zijn gekomen, omdat hij Fortuyn als een groot gevaar voor de
samenleving zag. Dat meldt NRC Handelsblad bij monde van 'betrouwbare
justitiële bronnen'. Van der G. zou ,,uitvoerig en meewerkend'' hebben
gesproken over zijn motief, de herkomst van het moordwapen en de
voorbereidingen van de aanslag.(einde quote ANP).

Een absoluut unicum in de nederlandse rechtspraak...

De opvallende verklaring van het Openbaar Ministerie is 'opgesteld in
samenwerking met de advocaten van de aangeklaagde'. Hetgeen een absoluut
unicum is in de nederlandse rechtspraak, want er bestaan geen officiele en
rechtsgeldige precedenten van een dergelijke samenwerking tussen aanklagers
en verdigers . Informatie betreffende de bekentenis of mogelijke bewijzen,
is dus niet afkomstig uit betwiste bronnen, eerder 't tegendeel.
En volledig
oncontroleerbaar. NRC handelsblad, het OM noch Justitie geldt tegenwoordig
jammer genoeg nog als erg betrouwbaar, en zover als bekend heeft in de
Fortuyn-zaak geen enkele onafhankelijke journalist of instantie met van der
G. kunnen spreken. Of daadwerkelijk enige controle op het moordonderzoek
kunnen uitoefenen. Alle beweringen uit 'betrouwbare justitiële bronnen' én
de hele bewijsvoering is dientengevolge afkomstig van overheidsinstanties
die in het verleden herhaaldelijk hebben bewezen onbetrouwbaar te zijn.
Waaronder het in permanent diskrediet verkerende Openbaar Ministerie,
Justitie en het (zie Bouterse-fiasco) daarmee nauw samenwerkende dagblad
NRC. Plus vele 'spin doctors' in samenwerking de AIVD/ex-BVD, en de
militaire inlichtingendiensten. Betere journalistieke research betreffende
overheidszaken is hard nodig maar wordt door dezelfde overheid en
media-eigenaren tegengewerkt en maar mondjesmaat toegestaan of gepubliceerd.
Het huidige journalistieke systeem "voor een deur zitten te wachten om
daarna belogen te worden"  heeft een desastreus effect op wat er nog rest
van de vrije nieuwsgaring.


Precedentloos en bizar justitieel schouwspel.

Het is overigens een verwachtte ontwikkeling in een bizar mediaal/justitieel
schouwspel waarbij ruim een half jaar lang de nederlandse Justitie zweeg,
het OM zweeg, en Volkert van der G. zweeg. Gezegd werd dat van der G. zich
beriep op zijn zwijgrecht. Ook de raadslieden van de verdachte zeiden amper
iets, of mochten soms niets zeggen. De advocaten mochten - na het wél op TV
uitgezonden requisitor van de officier van justitie - zélf niét hun pleidooi
in het openbaar houden. Zeer ongebruikelijk in de toch al noodlijdende
nederlandse rechtspraak en vrijheid van meningsuiting. En de meeste media
oefenden hun controlerende functie amper uit zodat alles op weer zo'n
'radiostilte' begon te lijken. Jammer genoeg ook niet uitgezonden zijn de
videofilms van de bewakingscamera's in het Mediapark waar Fortuyn's
moordenaar en de aanslag uitgebreid werd gefilmd.
Dit in beslag genomen
filmmateriaal toont duidelijk de schutter; de man die door ooggetuigen
beschreven werd als "bouwvakkerstype met een stevig postuur", die zes
minuten later getransformeerd bleek te zijn tot een bleke slungelachtige
'veganist' en dierenbeschermer met 'crew cut'
.

Door directe vergelijking die avond of de volgende ochtend zou het Openbaar
Ministerie indertijd wél hebben kunnen bewijzen dat de gearresteerde Volkert
van der G. en de schutter één en dezelfde persoon zijn.
Daaraan wordt
getwijfeld. Na een periode van ruim een half jaar - waarin met zowel de
dader als alle bewijsmateriaal gemanipuleerd zou kunnen worden - heeft het
vertonen ervan door een officier van justitie geen zin meer. De bewering dat
de achtervolgende 'chauffeur' Smolders de man die Fortuyn neerschoot tijdens
zijn achtervolging 'niet uit het oog heeft verloren', is onjuist. Dezelfde
NRC die nu van der G.'s bekentenis presenteert schreef één maand na de moord
over Smolders:

Citaat : "Door verschillende bochten op het Mediapark, vertelt Smolders nu,
kan hij de schutter NIET continu in het oog houden. Ter hoogte van het
VARA/NPS-gebouw stuit hij op een omroepmedewerker die net op het punt staat
om naar huis te gaan. De man heeft iemand (vdG.? / de schutter?) "ingehouden
zien rennen'' en stuurt Smolders de goede (?) kant op. Het gaat langs het
gebouw van de RVU, in de richting van het zogenaamde 'Dievenpaadje', een
klein weggetje dat vanuit het Mediapark uitkomt op de grote doorgaande
Insulindelaan. Smolders heeft ondertussen via zijn mobiele telefoon het
alarmnummer 112 aan de lijn en weet zo de route door te geven." (NRC/Joost
Oranje).

Smolders zelf heeft herhaaldelijk in interviews verteld zich verstopt te
hebben "omdat hij op mij dreigde te schieten". In de berichtgeving naderhand
werd dit 'gecorrigeerd' en had Smolders van der G. (?) 'onafgebroken kunnen
zien tijdens de achtervolging'.

Rapport van Haak : "Om 'redenen die er hier verder niet toe doen..."

Ook Smolders kon Fortuyn niet beveiligen, en de politie blijkbaar al
evenmin. Op 31 Juli 2002 al schrijft de commissie van Haak aan de Voorzitter
van de Tweede Kamer der Staten- Generaal (kenmerk SG2002/82718) dat de
voortgang van het onderzoek naar de beveiliging van de heer W.S.P. Fortuyn
niet zo voorspoedig verloopt. Men laat weten dat 2 dagen eerder twee jonge
onderzoekers ingeschakeld zijn en er ook een beroep wordt gedaan op een
professioneel verslagbureau om alle bandopnamen te verwerken. De oorzaak
geeft de commissie alsvolgt aan: "Om 'redenen die er hier verder niet toe
doen kan sinds enige tijd niet langer beroep worden gedaan op ondersteuning
door de documentalisten van de Rekenkamer." Het onderzoek zal danook ruim
over de verkiezingen begin volgend jaar worden heengetild zo mag men
vermoeden : "Vakantie van gesprekspartners en technische problemen hebben
daarenboven de bewerking van de persberichten voor het onderzoek vertraagd",
zo schrijft men. Als een verkapt aangeboden verklaring voor de in een
moordzaak unieke 'radiostilte' en het nog veel langer uitblijven van enige
relevante informatie.

De indruk bestaat overigens ook bij steeds meer mensen dat veel media en bij
de moord betrokken mensen zwijgen over wat ze weten. Ooggetuige en DJ Ruud
de Wild
liet op 21 nov. 2002 weten "ingestort" te zijn. 'Stress door het
niet verwerken van de moord op Fortuyn' werd als reden aangegeven. Dezelfde
dag wordt bekend dat ook Fortuyn's butler Herman - mét Fortuyn's hondjes -
uit de roulatie verdwijnt. Met dezelfde symptomen. De oorzaak kan mogelijk
worden gevonden bij de nu af te ronden afdek-operatie - de z.g. "Oplossing
van de Fortuyn- moordzaak", die nu in de NRC begon met de bekentenis als
voorbereiding op het schouwspel in de rechtbank. Belangrijk - en
onprofessioneel opvallend hierbij - is ook het dagelijkse en voortdurende
"mediale wissen van het collectieve geheugen" zoals de spin docters en de
gatekeepers van de industriepers het noemen. Daar is toch wel enige tijd
voor nodig, en daarom blijft minister de Vries van BiZa er misschien op
hameren "vooral niet te overhaasten".

En de onderzoekscommissie die de beveiling van - en de moord op Pim Fortuyn
bestudeert - "moet niet gedwongen worden tot voortijdige publicatie van
conclusies"verklaart Minister De Vries van Binnenlandse Zaken. Hij  
verklaarde soortgelijks meteen al toen hij  lijkbleek op televisie op de
moordavond - meteen vastsloeg : "dat er maar één dader is". De 'bekentenis'
die 'n half jaar later aan van der G.  wordt toegeschreven - klakkeloos en
door vrijwel iedereen -  sluit hierbij natuurlijk volledig aan. En
natuurlijk hebben ook volgens de BiZa- en AIVD-minister de Vries "alle
inlichtingendiensten en alle afdelingen van de politie hun werk naar behoren
gedaan
. Als er informatie over bedreigingen binnenkwam, werd die
nagetrokken", zo bezwoer de Vries, "maar de conclusie was steeds dat er geen
sprake was van concrete bedreigingen". Dat Fortuyn - die zelf verontwaardigd
op televisie Wim Kok erop wees dat deze 'ook zijn premier was', en dat hij
als staatsburger recht had op bescherming - dat gegeven dient blijkbaar ook
'gewist' te worden.

"Operatie JSF" of een stille staatsgreep ?

Motief en dader(s) moeten eerst- zoals gebruikelijk en ook weer vandaag -
aan de gewenste nederlandse werkelijkheid worden aangepast. En dat moet het
laatste deel worden in de z.g. "operatie Joint Strike at Fortuyn", die
eigenlijk al in 1998 de kop opstak. De militaire bevelhebbers bespraken
indertijd de aanschaf van de JSF in de "achterkamertjes" van de
luchtmachtbarakken - onder de noemer : "Opvolging van de F-16". En de zeer
zelfstandig opererende militaire bevelvoerders (zie NIOD-rapport) namen in
het geheim het besluit de JSF als opvolger te nemen. Dat er naderhand -
vanaf 6 Mei 2002 - een mogelijk verband met de moord op de populaire
politicus Pim Fortuyn zou worden gelegd was in 1998 nog niet te voorzien.
Maar die band schijnt er wél te zijn. Fortuyn's komeetachtige succes onder
de kiezers bracht namelijk de status quo in het winstgevende gedeelte van
Nederland - door het dreigende premierschap van Fortuyn - sterk aan het
wankelen. En een LPF-minister op Binnenlandse Zaken. Die zéker op zoek zou
willen gaan en dan de laatjes van de verschillende inlichtingendiensten gaan
openbreken ? Met misschien de AIVD- en ook Militaire Inlichtingen Dienst-
onderzoeken naar "Staatsgeheimen" ? Een LPF'er die de onfrisse afspraken en
geheime deals van de Staat, politiek, industrie en defensie boven tafel zou
kunnen krijgen ? Of, zoals Max van Weezel van Vrij Nederland 21-Nov-02 op
televisie vertelde in een special over het Haagse politiek- perscentrum in
het programma '2Vandaag' : "In Nieuwspoort kon je te horen krijgen van een
minister 'dat koningin Beatrix absoluut niemand van de LPF op Binnenlandse
Zaken wilde hebben'. Want die LPF-er zou dan ook toegang hebben tot de
geheime diensten-archieven over het Koninklijk Huis"
aldus van Weezel. Een
LPF- minister die met afluister-rapporten in de hand zou kunnen bewijzen dat
"men in Den Haag" over en door deze afluisterpraktijken volledig op de
hoogte was ? Ook van de bedreigingen en LPF-tacktiek ? Overigens bestaat er
zoiets als de afluistergigant 'Echelon' die alles al in de gaten houdt. De
AIVD zou bovendien danig in gebreke zijn gebleven, als ' de Dienst-A/V '
Fortuyn en zijn discipelen niét zouden hebben afgeluisterd. Al was het maar
om hun persoonlijke veiligheid te garanderen...

Het 'bedrijfsleger' en de deal van 250 tot 400 Milliard dollars

Want Fortuyn en zijn gedeeltelijk ontregelde en soms ongeleide LPF'ers
bleken steeds meer de macht over "Neerlandsch Vleeschpotten" te bedreigen.
Op een Fortuyn-getrouwe die overal zijn of haar neus in zou steken zat
niemand in de hogere machtsferen te wachten. Nederland staat bijvoorbeeld
ook als wapenproducent en -verkoper internationaal op de zevende plaats. En
heeft dientengevolge ook een sterk "militair- industrieel complex". Dit is
al tientallen jaren lang zeer nauw verweven met de VS, Engeland, Israël en
de wapensmokkel-draaischijf via de geheime overeenkomsten die gelden voor El
Al-Schiphol. (zie Bijlmerramp/ 'Doemvlucht').
De Verenigde Staten, Israël -
en vrijwel zeker ook de Nederlandse Staat en sommige multi-nationals hier -
hebben de beschikking over wat ze eufemistisch "Health Altering Groups"
noemen. Die op sterke en/of fatale wijze iemands visie c.q. gezondheid
kunnen 'veranderen' als dat nodig is. Dit gebeurt vanzelfsprekend alleen
maar "in the Interest of the Nation". Logisch concluderend - en historisch
in veelvoud bewezen - betekent dit dat wie of wat er ook maar in de weg komt
of staat van een - alleen al in dit geval door Lockheed berekende - deal van
250 tot 400 Milliard dollars
volgens hun prognose tot 't jaar 2040 - minder
waard is dan een atomair stofje. De globaal geijkte methode om de
economische en politieke 'status quo' te handhaven, is altijd weer het met
verschillende middelen effectief stoppen en opruimen van het gevaar voor de
eigen groep. Bijvoorbeeld met behulp van vijf - normalerwijze door
professionals gebruikte - 'hollow point stopkogels'. 'Quod est
demonstrandum' zo lijkt het, even na zessen, in het Mediapark op 6 Mei 2002,
toen Fortuyn uit de weg werd geruimd.

Ambassadeur VS : "Misverstanden uit de weg helpen".

Dat Fortuyn in zijn stervensuur de lof van de JSF gezongen zou hebben komt
volledig voor rekening van Mat Herben en z'n aanhang, die meteen Fortuyn's
plaats innam en de JSF er binnen één maand doorjaste. Tot aan de fatale
schoten bleef de LPF volgens het partijprogramma echter contra de JSF-deal.

Zoals velen zag de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, de heer Clifford
Sobel, einde Maart 2002 dat er een enorme onrust groeide rond de
JSF-aanschaf. En verklaarde het volgende :

ALGEMEEN DAGBLAD - Voorpagina, maandag 25 maart 2002 :

AD - "Vrijdag opende de Amerikaanse ambassadeur Sobel een offensief om "
misverstanden uit de weg te helpen "
. Functionarissen op het hoogste
amerikaanse niveau gaan pogen de nederlandse regering en sleutelfiguren als
PvdA-fractievoorzitter Melkert gerust te stellen over de JSF. Vandaag
ontvangen zij een brief van staatssecretaris Aldridge (defensiematerieel).
Den Haag is onaangenaam verrast over deVS- plannen om het aantal te
bestellen JSF's voor marine en corps mariniers met 30 procent te verlagen."
- einde citaat/AD.

Einde deel 1

JSFortuyn - 2  - Omkopen

FPF/HR -  Als je al een Prins der Nederlanden kunt omkopen, dan kan dat
redelijkerwijze met gewone stervelingen ook. Voorbeelden te over...

"Voor het vervangen van de F-16 heeft het kabinet zo'n vijf miljard euro
gereserveerd
" luidde een kop in het Parool op 11 Maart j.l. Dat was
blijkbaar en onopvallend inmiddels al wél besloten. En in hetzelfde artikel
viel te lezen dat niet alleen Fortuyn met z'n LPF-partij afkerig was van het
milliardenproject JSF. Het Parool : "Kamerlid Frans Timmermans zegt steeds
meer te twijfelen aan de noodzaak en weet zich gesteund door het Politiek
Forum, een soort partijparlement van de PvdA met een adviserende stem. Op
een bijeenkomst van het Forum in Utrecht spraken de leden zich ronduit tegen
de JSF uit, omdat de risico's te groot zijn. Fractieleider Ad Melkert hield
zich op de vlakte." einde citaat het Parool. Kamerlid Timmermans werd
'geneutralizeerd' door de eigen PvdA-regent Ad Melkert, net zoals
PvdA-kamerlid Rob van Gijzel i.v.m. zijn waarheidsvinding betreffende de El
Al-ramp in de Bijlmer en graafwerk in de bouwfraude miljardenzwendel.
Eerlijkheid is in de politiekniet winstgevend - en dus laakbaar te zijn,
hetgeen blijkt uit de behandeling van z.g. 'klokkenluiders' in Nederland die
ook door de 'progressieve minister' Jan Pronk werden 'kalltgestellt'.

"de Mol HERBEN" EN de JSF in Parijs.

Het was een drukke dag in Parijs, waar op het vliegveld Le Bourget
Staatssecretaris Henk van Hoof van Defensie de Parijse Luchtvaartsalon
bezoekt "om de kandidaten voor de opvolging van de F-16 te bekijken.
Volledig onnodig dus, maar zo beschrijft de nog onbekende Defensie-
ambtenaar Mat Herben het later in een uitgave van de "Directie Voorlichting
Ministerie van Defensie' - nr 24-pag.3-28 Juni-2001." Het artikel van
Defensie is dus geschreven door JSF-afficionado en toekomstig LPF-boegbeeld
Mat Herben
. Die overigens in steeds meer media - en niét alleen door de
excellente Pamela Hemelrijk - als 'de Mol Herben' wordt omschreven. De naam
van de fotograaf ? Alweer de onovertroffen latere LPF-coryfee Mat Herben,
die defensie staatssecretaris Henk van Hoof mooi (rechts) op de plaat zet
terwijl deze een blik in de cockpit werpt van de - door de nederlandse
luchtmacht al in 1998 afgeschreven franse JSF-concurrent 'Rafale'. De nieuwe
generatie gevechts- toestellen die de Franse aerotechnici hebben ontworpen.

Op pagina 2 van het defensieblad en in 't door Herben geschreven artikel
staat de volgende - en dus sinds 1998 misleidende - informatie :

Citaat : "Het pleit is nog lang niet beslist en alle opties blijven open.
Maar in de mist rond de onderhandelingen doemen langzaam de contouren van de
drie serieuze kanshebbers op: de Amerikaanse Joint Strike Fighter, de
Eurofighter Typhoon en de Franse Dassault Rafale." einde citaat. - MAT
HERBEN.

Van Hoof over de JSF : Open opties...?

"We praten op alle fronten en halen wat mij betreft het onderste uit de
kan", zei defensieman van Hoof tijdens de persconferentie op Le Bourget.
Tegen beter weten in naar alle waarschijnlijkheid. Over alle beloftes -
gedaan door de respectievelijke vliegtuigindustrieën - zei van Hoof : Dat
moeten ze wél hard maken. Aan gebakken lucht hebben we niets". Maar alle
gepraat door de defensie-secretaris over de "open opties" was ook gebakken
lucht. De nederlandse multinationals, de industrie- multinationals,
luchtmacht en legertop hadden al lang en breed besloten de Amerikaanse Joint
Strike Fighter aan te gaan schaffen.
En dat zonder er verder iemand in
gekend te hebben, hetgeen niet alleen ondemocratisch maar ook onwettig is.
De informatie was logischerwijze alleen maar beschikbaar voor de mensen die
hier op economisch, defensief en politiek gebied bij betrokken waren.
Lockheed- amerikanen en hun diplomatieke representanten waarvan een paar
namen van belang kunnen zijn: Col. Mark Rumohr, Office Of Defense
Cooperation, en Capt. M. Crews, Defense Attache Office. Redelijkerwijze kan
ook worden aangenomen dat behalve de leger- en luchtmachttop, ook mevr.
Jorritsma(EZ), Zalm(Fin.) en van Hoof(Def.) werden geïnformeerd. Plus
tientallen anderen in de politiek en 'captains of industry' die miljarden
belastinggeld wilden uitgeven en zélf verdienen aan oorlogstuig.

De industrie-bijdrage truc.

Bij controle van de JSF-kabinetstukken blijkt dat het nederlandse
bedrijfsleven wel bereid is om 123 miljoen euro bij te dragen aan de
JSF-investering. Maar dat geldt niét voor de andere kandidaten; de Franse
Rafale en de Typhoon (Eurofighter). Daardoor valt de concurrentie qua kosten
natuurlijk meteen buiten de boot, en dwingt de nederlandse industrie de
belastingbetalers - via hun doorgaans slecht geïnformeerde parlementaire
vertegenwoordigers - in de richting van 't al lang bekonkelde JSF-besluit.
Aangezien dit soort projecten van het militair-industrieële complex altijd
véél duurder worden - minstens 1/3 minder productie en afzet van
JSF-toestellen zo blijkt nu al - gaat het natuurlijk een geldverslindende
"vliegende Betuwelijn" worden.

De JSF en 't Paarse rariteitenkabinet

En het parlement in Den Haag ? Onze volksvertegenwoordiging ? Al die goed
betaalde maar onwetende deelnemers aan 't Paarse rariteitenkabinet werden
boos, toen de 1998-JSF-plannen van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht per
ongeluk half januari 2002 toch uitlekten. Uit interne documenten van
Defensie bleek dat de luchtmacht dus al in 1998 in onderling overleg de
beargumenteerde keuze voor de JSF heeft gemaakt. Dat gebeurde ook nog
voordat (!) de Kamer in 1999 de beslissing had genomen dat de F-16 moest
worden vervangen door een nieuw model gevechtsvliegtuig. (zie NRC-22 Jan.
2002). Half januari dit jaar erkende een woordvoerder van het Ministerie van
Defensie desgevraagd dat dit inderdaad zo was : "de luchtmacht liep voor de
muziek uit"
, zo sprak hij vergoeilijkend. Er werd voorzichtig bevestigd dat
er sprake was van wat hij "vooringenomen standpunten" noemde. Hiermee
blijkbaar eufemistisch doelend op het voortijdig en in geheim overleg
genomen "JSF-besluit" van de luchtmachttop en consorten c.q. consortia.

Tweede Kamerlid F. Timmermans (PvdA) kreeg koren op zijn molen : als één van
de weinige en felle tegenstanders van de aanschaf van de JSF (niet
nodig...), vond hij dat de staatssecretaris van Defensie "harder had moeten
ingrijpen". De Kamer werd nergens over geïnformeerd. Zoals dat overigens wel
meer gebeurt. Het geheime overleg bleef verborgen voor 'Neerlands noeste
parlementariërs'. Zo'n vier jaar naderhand - midden januari 2002 - begonnen
sommige door de pers gealarmeerde Kamerleden van de PvdA en D66
bijvoorbeeld, alsnog te eisen dat het departement van Defensie wél inzage
zou moeten geven. En snel documentatie verstrekken over de vreemde gang van
zaken bij de door de luchtmacht besloten opvolging van de F-16. Parlement en
pers kregen daarop meteen een zoethoudertje aangereikt door
'JSF-enthousiaste' Jorritsma van Economische Zaken : " Wij verwachten, op
basis van gegevens van Lockheed Martin ( jaja....HR) dat er acht miljard
dollar zal terugvloeien naar Nederland bij de verkoop van de
vierduizendvijfhonderd vliegtuigen". Einde citaat EZ. Iedereen begrijpt dat
dit nooit zal gebeuren want de hele productie en afzet - zo blijkt in
Amerikaanse kringen - is alweer voor minstens 30 % ingezakt. Tél uit je
verlies !

De spelers rond het Gouden Kalf

Betrokken hierbij waren toen in 1998 - en ook nu - vertegenwoordigers van de
Nederlandse oorlogs-industrie, de leger- en luchtmachttop, en een klein
aantal 'ingewijden' bij o.a. Defensie. VS-ambassadeur 'Clifford Sobel' plus
een gedeelte van de Amerikaanse ambassade-top in Den Haag, inclusief de
VS-defensie-specialisten, van 't US- Department of Defense en aanverwante
Amerikaanse oorlogsindustrieën. En natuurlijk ook de Nr. 1 : 'JSF-wizzard'
en verkoopchef van JSF-fabrikant Lockheed Martin - 'Tom Burbage'. Op zijn
visitekaartje staat "Executive VP, and general manager of Lockheed Martin's
Joint Strike Fighter program". Zoals Defensie secretaris van Hoof en
'redacteur' 'Mat Herben' konden lezen in het Lockheed Martin materiaal dat
kwistig op Le Bourget werd uitgedeeld. Daar konden ze de JSF in de stand van
Lockheed Martin bewonderen Maar... je mocht er niet tegen leunen; want het
was maar een model, een "mock up"-JSF
, schaal één op één. Behalve alle "al
Qaida en Osama-items voor de media", moeten ook déze filmpjes van de
Amerikaanse defensie - over het fantastische prestatievermogen van de op
film al vliegende JSF - met een ruime kilo zout worden genomen.

Dat geldt ook voor zoiets als de volgende bewering over JSF/F-35 - het
"plane- platform" : "More than 3,000 F-35s are expected to be built for the
Air Force, Navy, Marine Corps, Britain, and other foreign customers under a
program that could be worth more than $400 billion through 2040". Allemaal
hypothetisch natuurlijk, maar wel en mooi bedrag die vierhonderd milliard
dollar...Geen wonder dus dat het redelijk betrouwbare Britse medium 'Jane's
Defence Weekly'
- 23 Januari 2002 - pag. 14 - het volgende kan citeren :
"Air Force Lt. Gen. Tome Walters, the director of the (US)-Defense Security
Cooperation Agency, recently told Defense Daily : Both Italy and the
Netherlands, as well as Turkey, have been negotiating to join JSF as Level
II partners, which calls for an investment of as much as $1 billion."
Terwijl de dag tevoren ((zie NRC-22 Jan. 2002) er ook te lezen viel dat de
zaak al in het geheim bekonkeld was, en :"Dat de kwestie voor beroering
heeft gezorgd in de Tweede Kamer
". Dat bovendien de Nederlandse ministers
van Defensie Voorhoeve en de Grave te 'zwak' waren en "de legertop niet in
de hand hadden" - omdat die al jaren 'autonoom' ageerde - dat werd bij de
presentatie door het NIOD-rapport over "het drama Srebrenica" bevestigd.
Citaat : "De legertop lijkt zich destijds gesloten en geïsoleerd te hebben
opgesteld. Politieke bemoeienis moest zo veel mogelijk uit de weg worden
gegaan, met als gevolg dat de betrokken ministers niet alle benodigde
informatie kregen voor- geschoteld. Het blazoen van Defensie moest immers
smetteloos blijven." ( )  Daar gaan alle - en ook nog niet bekende -
doofpot-affaires over.

'Commies', homo's en marxisten.

Iedereen weet hoe de geschiedenis zich verder ontwikkelde : Fortuyn's ster
bleef rijzen aan het Paarse firmament. Uit open en geheim gehouden
opinie-peilingen bleek een "landslide-victory" bij de verkiezingen op 15 Mei
2002. Nederland zou de soms geniale en flamboyante - maar instabiele -
ex-marxismeprofessor Pim Fortuyn als Premier krijgen. En het is sedert de
McCarthy-verhoren bekend wat Amerikanen en legermensen van 'commies', homo's
en 'marxisten' vinden. Volgens vrijwel alle machthebbers van het volgens hen
'democratische' Nederland, zou nu hun politiek- economische macht "in
verkeerde handen vallen". Wél via verkiezingen, maar het was toch net zoals
bij Salvador Allende in Chili of de eigenzinnige Zweedse premier Olof Palme
die ook op straat werd neergeschoten. Er stonden veel grotere belangen op
het spel.

Nederland als Petri-schaal.

Fortuyn's groeiende zege over de zittende macht was grotendeels het
resultaat van de voedingsbodem die door het regenteske Paarse bewind werd
gelegd. Een enorme Petri-schaal vol ongenoegen was door regenteske
verwaarlozing gecreëerd, waarop het populistische Fortuynisme steeds sterker
kon floreren. Voor de Nederlandse industrie, politiek, Paarsminnende media
en alle andere ingewijden waren op het laatst de alarmbellen bijna globaal
te horen. Zo ook voor de Amerikaanse geïnteresseerden die na overleg
besloten de merikaanse ambassadeur Clifford Sobel er zélf op af te sturen.
Fortuyn was namelijk heel duidelijk over de grandioze "Säuberung" die hij
als premier op alle departementen en ook onder de 'PG-maffia' - het OM, de
procureur generaals en geestverwanten - zou gaan houden. Zo ook wilde hij
van alle departementen vanDefensie één ministerie maken, dat dan mogelijk de
"Admiraliteit" zou kunnen heten en met de nadruk op de marine. Er is geen
legertop ter wereld te vinden - zelfs niet in Liechtenstein - die een
dergelijke degradatie accepteert. De luchtmacht dacht hij ook grotendeels af
te schaffen, dat stond zelfs na zijn dood nog enige tijd in het
partij-programma. Géén miljarden- deal met de JSF ? Hier was duidelijk
sprake van een "misverstand". Er schijnen twee gesprekken met Fortuyn te
hebben plaatsgevonden op ambassadeur's niveau. De Haagse redactie van de
Gelderlander meldde op zaterdag 4 Mei het terecht opvallende bezoek van
ambassadeur Sobel en zijn lobby, waarbij volgens de Gelderlander ook
Nederlandse generaals aanwezig waren, en dat er over de JSF was gesproken.
Goede documentatie over eenzelfde soort - maar tweede - bezoek dat op
zondagmiddag 5 Mei heeft plaatsgevonden is schaars. In ieder geval is het
zeer vreemd als een diplomaat van deze rang - samen met buiten- en
binnenlandse generaals en aanhang - op bezoek gaat bij een politicus die nog
niet eens is gekozen voor het parlement. Maar Fortuyn was het natuurlijk die
als premier politieke zeggenschap zou krijgen over het doorgaan van het
JSF-project. Het is natuurlijk allemaal puur toeval, zo roept men van
hogerhand en via de eigen media, maar Fortuyn werd wél de volgende dag
vermoord.
En net nog geen maand later op 5 juni was de JSF-deal beklonken.
En vanaf het ogenblik dat Fortuyn dood was riep iedereen die er belang bij
had, dat Fortuyn's laatste woorden over de JSF waren dat "hij die misschien
wel zag zitten als er geld voor zou zijn". Miljarden die hij ook volgens
zijn partijprogramma niét voor de JSF zou gaan gebruiken. Zeker niet met een
nationale economie die afgleed in een recessie. Het ging om die miljarden
waarvan Fortuyn tot 6 mei openlijk altijd zei ze hard nodig te hebben "voor
de negatieve erfenis, de Puinhopen van Paars zoals het onderwijs, de
gezondheidszorg en het openbare vervoer". En : doden kunnen zich niet
verdedigen
of iets corrigeren. Het mediaal 'wissen van het collectief
geheugen' - in een journalistiek weerzinwekkende campagne en vooral via de
belanghebbende media - maakt documentatie, geheugen en mega-harde schijf
broodnodig.

JUSTITIE

Over de dikwijls negatieve rol van de 'deals met criminelen sluitende' top
van het Openbaar Ministerie is eerder veel gemeld : dagelijks bijna en ook
in boekvorm. Dat het onderzoek naar de anslag op Fortuyn 'begeleid' wordt
door een zelfbenoemd groepje PG's roept vraagtekens op. De bekende scribent
Theo van Gogh heeft ondanks alles toch nog enig vertrouwen in 't OM, maar
schreef ook dat Fortuyn een gemakkelijk doelwit werd gemaakt door hem geen
beveiliging te geven. Dit ondanks zijn herhaalde verzoeken van Fortuyn aan
de politie, daarbij gesecondeerd door zijn advocaat.

Citaat van Gogh : " Als Nederland nog een rechtsstaat zou zijn geweest, dan
was het onderzoek naar de schandalige tekortkomingen in de beveiliging van
Fortuyn ogenblikkelijk in handen gegeven van het openbaar ministerie, om te
bezien of de minister van Binnenlandse Zaken of anderen dood door schuld ten
laste zou kunnen worden gelegd. Ook het feit dat een van de grootste
bestuurlijke criminelen van Nederland, mr. R. J. Hoekstra, in de commissie
van der Haak zit, bewijst dat hier een schandelijke afdek-operatie wordt
uitgevoerd. Hoekstra is namelijk meerdere malen door de Tweede Kamer op de
vingers getikt, omdat hij archief- materiaal over de Inlichtingendienst
Buitenland - en over vuile zaakjes van Lubbers en Kok - bewust en volstrekt
illegaal door de papiervernietiger heeft gehaald. Hoekstra werd ook door Kok
van stal gehaald, om middels een onderzoek à la Van Kemenade de
parlementaire enquête Bijlmermeer te voorkomen. Tijdens deze enquête viel
Hoekstra als een aartsleugenaar door de mand. Helaas past het geheugen van
de vaderlandse pers in een halve speldenkop." einde citaat van Gogh.

LOCKHEED & SMEERGELD ?

Theo van Gogh trekt weer - zoals gewoonlijk vrij en onverveerd - ten strijde
tijdens zijn eerste TV-column voor het programma Business Class van Harry
Mens. Dhr. Mens hoort overigens bij de inmiddels onuitstaanbare
Fortuyn-groep die doorgaans wordt aangeduid als "LPF-Lijntrekkers"; de
mensen die allemaal beweren een 'eigen lijntje met Pim te hebben'. Theo van
Gogh beweert ook het volgende : "Ik blijf ervan overtuigd dat meneer Herben
gestiekt is
en geen rechter veroordeelt dat uit m'n hoofd. Dat zelfs
staatssecretaris van Eijk van het gerucht gehoord had, verbaast me niet. De
deal van Herben stinkt nu eenmaal, hoezeer van Eijk ook zegt overtuigd te
zijn van Mat's onschuld." Vreemd genoeg schijnt op deze kardinale
beschuldiging dat Herben en anderen steekpenningen geaccepteerd zouden
hebben géén zinnig antwoord te komen. En vreemd genoeg - gezien het karakter
van deze zware aantijding - ook géén stevig proces wegens laster of
aantasting in eer en goede naam. ? Lockheed heeft indertijd prins Bernhard
met zo'n miljoen dollar smeergeld verblijd, dat is officieel toegegeven.
Zoals het NOS- nieuws schrijft : "Vanaf het moment dat in 1936 de destijds
25-jarige Prins Bernhard van Lippe Biesterfeld in beeld kwam, was één ding
duidelijk. Hij hield er beslist andere ideeën op na over de monarchie dan de
rest van het nederlandse koningshuis: de vlotte levensgenieter moest niets
hebben van stijve formaliteiten." Als je al een Prins der Nederlanden kunt
omkopen, dan kan dat redelijkerwijze met gewone stervelingen ook.
Voorbeelden te over.......


Deel 3 /  VOORDEEL VOOR WIE ?

VOORDEEL VOOR WIE ? De waarheid komt zeker aan het licht want goed beschouwd
bestaan er geen 'complotten' of samenzweringen. Het betreft alleen maar
informatie die we nog niét hebben...

"Who benefits?", schreef Pamela Hemelrijk al in een uitstekende column op 10
Mei 2002 in het Algemeen Dagblad : "Okee Watson, laten we de zaak
professioneel aanpakken. Wat is dan altijd de eerste vraag die een beetje
detective zich stelt ?" 'Who benefits?' "Inderdaad, Watson. Wie heeft er
belang bij, zoals Job Frieszo het zo treffend uitdrukte. En hoe hij zijn
hersens ook pijnigde, hij kon met de béste wil van de wereld niemand
bedenken. Ik weet er anders wel een paar: de landmacht, de luchtmacht,
250.000 ambtenaren, 15 ministers, 14 staatssecretarissen, 150 kamerleden, 99
gedeputeerden, 759 statenleden, 31 Europarlementariërs. 12 commissarissen
der Koningin. 496 burgemeesters..."

Jij mag dan onnozel zijn Watson; vergeleken bij Job Frieszo ben je een
meesterbrein. Zeer juist. Het ligt er zelfs zo duimendik bovenop uit welke
hoek de wind waait dat je er niet eens een spannende 'whodunit' van kunt
brouwen. Alle sporen leiden regelrecht naar Den Haag. Vandaar dat Job
Frieszo er zo stekeblind voor is. Hij woont namelijk zelf in een archiefkast
op het Binnenhof." einde citaat Pamela Hemelrijk - AD-10-05-2002.

"The billion dollar Eagle has landed !"

Op 5 Juni - op één dag na 'n maand na de moord op Fortuyn - wordt op
vliegbasis Soesterberg feestelijk - en in gezelschap van the Amerikaanse
ambassadeur, en vertegenwoordigers van de nederlandse legertop - door mevr.
Jorritsma en Defensie staatssecretaris van Hoof het "Memorandum of
Understanding" getekend. De JSF-affaire is toch nog rond : "The billion
dollar Eagle has landed !"
zullen de ingewijden hebben gedacht. En de van
koffers konden een week later worden gepakt voor een reisje naar "Fort
Worth, Texas, headquarters of Lockheed Martin Aeronautics Co." zoals de
uitnodiging was geformuleerd. Daar - zo is bekend - zal een prototype voor
het F-35 JSF- system worden gebouwd. En Tom Burbage, 'executive vice
president and general manager of the F-35 JSF program' was na de Parijse
ontmoeting ook hier weer ter plekke om de Nederlandse delegatie de hand te
schudden. "En ik wil graag uitleggen wat er bijna magisch is aan dit
toestel", zo zei Burbage. Staatssecretaris van Defensie van Hoof zei het
keurig in het Engels : "Dutch industry is ready to come aboard, ready to
start. We're here today to make it work," van Hoof added. Uitsluitsel over
veel van de 'ins and outs' van de JS- Fortuyn- affaire kunnen natuurlijk
sommigen van de delegatieleden ook geven die in Fort Worth de deal
beklonken
. Dat werd overigens nog eens dunnetjes overgedaan op maandag 17
Juni, tijdens een feestelijke en officiele ceremonie in het hol van de
JSF-leeuw, het Pentagon. Volgens 't protocol werd hieraan - behalve door
veel representanten van de Pentagon-wapenindustrie van Amerikaanse zijde -
in de Nederlandse delegatie o.a. deelgenomen door : "In addition to van
Hoof, the Netherlands delegation included Royal Netherlands Air Force
Commander in Chief Lt. Gen. Dick Berlijn, RNLAF Director of Materiel Maj.
Gen. Peter Vorderman and National Armaments Director Dr. Jan Fledderus. Also
attending were top-level executives from Dutch industry, including Stork,
Sun Electric Systems, Sulzer, Philips, Urenco, Thales NL, Dutch Space,
Netherlands Defense Manufacturing Association, Netherlands Center of Laser
Research, and Netherlands Organization for Applied Scientific
Research."(Journal of Aerospace and Defense Industry News/June 21st, 2002).

VOLKERT vd G. de DADER ?

Het hele raadsel rond Volkert van der G. en zijn mogelijke doodschieten van
Fortuyn in het Mediapark had al lang opgelost kunnen worden. Korpschef Magda
Berndsen van de politie in Hilversum zorgde al voor enige verwarring
's-avonds op 6 Mei tijdens die 1e chaotische persbriefing.

Citaat Gooi & Eemlander - Persconferentie zeer informeel.

HILVERSUM - 6 mei - In haar eerste zinnen noemt ze de naam Pim Fortuyn niet
eens en heeft ze het over de mogelijke dader, een blanke Nederlandse man van
wie de identiteit nog niet bekend is. Ook over motieven van de dader is
niets te zeggen. De mensen van de journaals stellen als eersten de vragen.
Antwoorden krijgen ze niet of nauwelijks.

De vraag - of de man die is gearresteerd bij het benzinestation aan de Lage
Naarderweg dezelfde is als de man die heeft geschoten - wordt ontkennend
beantwoord. ( )

"Waar is de schutter dan wél?" vragen sommigen zich meteen af - en willen
weten wie er dan wél en waar is gearresteerd ? Was dat de door ooggetuigen
als een "bouwvakkers-type met stevig postuur" omschreven moordenaar met z'n
opvallende houthakkersblouse, of was het de bleke slungelige veganist van
der G. met z'n donker gekleurde anorak ? Kan er een persoonsverwisseling
hebben plaatsgevonden ? Praktisch is dat gemakkelijk. Dan is de schutter in
het RVU of NPS-gebouw "verdwenen". De hem achtervolgende Smolders heeft
toegegeven de schutter herhaaldelijk uit het oog te zijn verloren tijdens de
achtervolging "want hij deed alsof hij op me wilde schieten". Zou van der G.
precies om zes uur die avond een afspraak hebben gehad met iemand bij het
Texaco service station op de Lage Naarderweg. Is hij er mogelijk als 'patsy'
met een smoes naartoe gelokt in een 'opzetje' ? Ook niet nieuw onder de zon.

En waarom waren er - 6 minuten na de aanslag en nog voor iemand ook maar een
ambulance voor Fortuyn had gezien - wél agenten en ME'ers met kogelwerende
vesten, een politie- helicopter en hondenpatrouilles bij en rond het Texaco
pompstation ? Klaar om van der G. in te rekenen ?

Met op de achtergrond een héél toevallig passerend half peloton mobiele
eenheid volgens GPD-artikelen in o.a. het Leidsch en Utrechts Nieuwsblad van
08-05-2002 :

Citaat : "POLITIE KREEG BIJ TOEVAL HULP VAN ME-PELOTON:

"WE HADDEN ZOMAAR 22 EXTRA MENSEN BESCHIKBAAR.''

GPD / Hilversum - De politie van de regio Gooi en Vechtstreek is tijdens de
arrestatie van de verdachte van de moord op Pim Fortuyn geholpen door een
toevallig passerend half peloton mobiele eenheid uit de politieregio
Zaanstreek -Waterland. De groep reed langs het Mediapark toen zij op de
politieradio over de schietpartij hoorde.

Volgens woordvoerder M.van Weel van de Hilversumse politie hebben de
collega's uit Zaandam zich geen moment bedacht. "Zij boden direct hun hulp
aan. Zij hebben voor ons de 'plaats delict' afgesloten, wat geweldig goed
uit kwam. We hadden zomaar 22 extra mensen beschikbaar.'' einde citaat
GPD-bladen.

Het Openbaar Ministerie zou de zaak grotendeels "rond" hebben gekregen en
veel problemen hebben vermeden - als men meteen de volgende dag de
videofilms had getoond van de bewakingscamera's - die men in beslag heeft
genomen op het Mediapark terrein, én bij het Texaco benzinestation. Uit deze
ter plekke gefilmde beelden zou indertijd duidelijk hebben kunnen blijken of
de schutter én de gearresteerde Volkert van der G. één en dezelfde persoon
zijn. Iets waarover duidelijk twijfel bestaat bij velen, mede veroorzaakt
door de onwerkelijk snelle arrestatie met zo'n 30 man parate politie.

Meteen na de moord verzonden vraag naar de site van de Nederlandse
Journalisten Vereniging (NVJ) : kopie

Naam: Henk R. - Verzonden: 19.19 - 6/5 2002

Iemand al de videofilms van de bewakings-camera's daar in Mediapark
meegenomen ? En wie dan wel ?                    - HR -

FILMS VAN DE BEWAKINGSCAMERA'S WAREN DE OPLOSSING

Bovenstaande tekst werd dus verzonden en gepubliceerd 's-avonds op 6 Mei -
19.19 uur -
dus een uur na de moord op Fortuyn. Bekend is namelijk dat op en
rond 't Mediapark eerder al het aantal bewakingscamera's danig is
uitgebreid. De bewaking in het algemeen werd vorig jaar verder aangescherpt.
Dit gebeurde i.v.m. het bezoek vorig jaar van koningin Beatrix aan het
Mediapark. Een andere reden was de instuif van de Hell's Angels die bij
Barend & van Dorp binnenstormden en rake klappen uitdeelden. Alle
bewakingscamera's hebben op de middag en avond van 6 Mei veel opgenomen en
alles is meteen in beslag genomen. Zouden de filmbeelden indertijd en direct
zijn vertoond dan zou het identiteitsraadsel alvast zijn opgelost. En zou
men weten of met van der G. de échte schutter is gepakt, of dat er iets
anders aan de hand was.Hetgeen zou kunnen betekenen dat Fortuyn's werkelijke
moordenaar - met mogelijke achterban - nog vrij rondloopt.
Het pijnlijke is
dat waarschijnlijk onder deze omstandigheden alle materiaal de bewijswaarde
- die het zou kunnen hebben - meteen verliest wanneer het in handen valt van
het OM en de politie met aanverwante "diensten". Een schrijnend voorbeeld
voor dat soort manipulatieve praktijken blijkt uit het hele rapport van NIOD
over het drama Srebrenica en de doofpotten van Defensie. Documenten door de
shredder en filmrolletjes naar de met zoutzuur foto's ontwikkelende
laboratoria van de MID-KM. Het al gesignaleerde gebruik van "DNA-bewijs"
door het OM of een officier van justitie heeft - na ruim een half jaar
hypothetisch mogelijke manipulatie-tijd - juridisch gezien geen enkele
waarde
meer. Men heeft immers letterlijke beschikking over 't DNA van de
héle van der G.

Zou nu alsnog besloten worden de video-filmbeelden te vertonen van de moord
op Fortuyn én de arrestatie van van der G., dan is het door de verdenking
van manipulatie - vrijwel te laat
. En - als het OM en consorten, én de
officieren van justitie in deze zo'n sterke zaak hadden, en volgens eigen
zeggen nog steeds hébben; waarom dan de verdenking op zich laden bezig te
zijn met een omvattende "afdek-operatie" van een affaire waarvan de ware
gang van zaken toch bekend zal worden.

En vraagt men schriftelijk iets over deze gang van zaken met de SJF dan kan
dit in de postbus verschijnen :

Van: Ardenne-van der Hoeven v A. < A.vArdenne@tk.parlement.nl> Aan: 'Foreign
Press Foundation' Datum: woensdag 13 februari - 2002 - 07:37

Onderwerp: RE: JSF

Geachte heer Ruyssenaars,

Quote - ( ) Deelname aan de ontwikkeling en coproductie van de JSF brengt
vanzelfsprekend ook risico's met zich mee, maar dat hoeft geen reden te zijn
om af te zien van participatie. De risico's zullen wél zo goed mogelijk
afgedekt moeten zijn. ( )

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Agnes van Ardenne CDA-Defensiewoordvoerder


Het is met 'de zaak Volkert vd G.' nét zoals met de door meineden bezoedelde
Bijlmer- IRT- Srbrenica- en Bouwfraude- affaires die middels 'commissies van
onderzoek' en parlementaire enquetes onder de 'Parlementaire Perzen' worden
geveegd .

De waarheid komt zeker aan het licht want goed beschouwd bestaan er geen
'complotten' of samenzweringen
. Het betreft allemaal alleen maar informatie
die we nog niét hebben...maar die komt heus wel tevoorschijn. En dan zullen
sommige boosdoeners hun toga's, streepjespakken, uniformen,regenjassen en
donkere brillen hopelijk moeten inruilen voor Bijlmer-fashion. Mét nummer.

Net zoals prins Bernhard z'n uniform aan de wilgen moest hangen door de
miljoen dollar steekgeld in de "Lockheed-affaire" van toen. Toen Lockheed,  
nu ook Lockheed ?

l'Histoire se repète...

Henk Ruyssenaars


* The Dutch author worked globally for 40 years as an independent
journalist/foreign correspondent for many international printed and
A/V-media. From Scandinavia to Vietnam, as correspondent in Latin America,
(Chile '71-'74), and 10 years in North/South Africa and the Middle East.
While being accredited as N-Africa & M-East correspondent - based in Tunisia
for ten years, sometimes reporting for the BBC too... Because of
journalistic research declared "Persona non Grata" five times by different
governments in East and West.

THANK YOU FOR YOUR INTEREST !


FOREIGN PRESS FOUNDATION forpressfound@netscape.net Editor : Henk
Ruyssenaars The Netherlands fpf@chello.nl


If you would prefer to unsubscribe from the FPF-list, pls. just send a blank
email in return.  Thank you.