Paasfeest 2002

Hoofddorp  31 januari 2002               PvdAfbraak


Nu wil die kleuterjuffrouw uit Wormerveer van Netelroos (ofzo) dat
ook klassieke auto weer word  belast ,

Ook Ďklassiekersí worden belast

Mensen die in een klassieke auto van 25 jaar of ouder rondrijden, moeten ook motorrijtuigenbelasting gaan betalen. Dit staat in het wetsvoorstel over de invoering van kilometerheffing dat het kabinet aan de Raad van State heeft toegestuurd. Bij de invoering van kilometerheffing in 2004 moeten ook deze autoís een mobimeter ingebouwd krijgen. Dit kastje registreert het aantal gereden kilometers, op grond waarvan de bestuurder een heffing moet betalen. Alleen autoís ouder dan vijftig jaar mogen belastingvrij blijven rondrijden.

PvdA-minister Netelenbos (Verkeer) wil de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor klassieke auto's, van 25 jaar en ouder, afschaffen.

Netelenbos wil dat ook deze voertuigen bij de invoering van de km-heffing per 2004 een zogenoemde mobimeter ingebouwd krijgen. Dat kastje registreert het aantal gereden kilometers. Zo wil de minister de vele tienduizenden oldtimers in ons land, net als moderne auto's, laten betalen.

Alleen 'museale' auto's blijven vrijgesteld.

"Auto's tot ongeveer de jaren '50 laten we vrij, zoals een T-Ford.

Maar wie dagelijks in een Mercedes, Volvo of Fiat van begin jaren '70 rijdt, moet gewoon gaan betalen. Die auto's worden alleen gebruikt om de motorrijtuigenbelasting te omzeilen", aldus Netelenbos.

En dat kan ik me ook voorstellen maar ik heb een auto die rijdt 300 km per jaar als ik daar 300 euro houderschapsbelastng voor moet betalen  en om de driehonderd kilometer APK kost die grap mij 2.5 euro per kilometer zonder nog gereden te hebben.

Dat wijf is echt gestoord dat wou ik ff kwijt.

Hans.

21-01-2000    Nu wil die Gans van Netelroos de APK keuringen verscherpen
dus ook duurder maken we moeten die gans vangen en op bergen voor het te laat is.

milieuvervuiling van de eerste orde      scooter.jpg (254953 bytes)  vergroot de foto

NummerbordenAPKTolpoortenCorruptie, Omkopen.

de Klaagpage

Ik wil juist proberen de APK verplichting voor historische voertuigen  af te schaffen.

Maar dit kan ik niet alleen wie hier ook voor voelt en ideeŽn heeft  e-mail mij 

apk@ankeveen.doemaarwat.nl

Wij rijden met onze oldtimer +/- 500 km per jaar  ik heb met de buggy 3000 km gereden en hij is in die 6 jaar 7 X verplicht gekeurd. Terwijl het auto`s zijn waar je toch al zuiniger op bent dan op een andere auto. Wij hebben nu een Magirus deutz 1952 gekocht keuringskosten fl.175,= per jaar,  175:500=0.35ct per kilometer die je nog niet eens gereden hebt.
Dus die


Houderschapsbelasting en schorsing

Sinds op 1 april 1995 de Wet op de Motorrijtuigenbelasting is gewijzigd - men spreekt ook wel van 'houderschapsbelasting' - is niet langer het daadwerkelijk gebruik van een voertuig op de openbare weg de grondslag om belasting te heffen, maar het enkele bezit vormt het belastbare feit. Ook het verzekeren en de APK-goedkeuring is verplicht voor elk voertuig dat men bezit. Men dient nu dus - of men nu gebruik maakt van het voertuig of niet - altijd aan een aantal verplichtingen te voldoen. Deze zijn afhankelijk van het soort voertuig en de ouderdom ervan.

Verplichtingen

Motorrijtuigenbelasting: alle soorten voertuigen van 25 jaar en ouder zijn vrijgesteld van het betalen van de motorrijtuigenbelasting zonder beperkende voorwaarden, met als uitzondering zware bedrijfsvoertuigen (meer dan 3500 kg). Voor laatstgenoemde categorie geldt de vrijstelling alleen bij hobbymatig gebruik.

APK verplichting: personenauto's en lichte bedrijfswagens (tot 3500 kg), +/- fl. 100,=  jaarlijkse keuring als het voertuig drie jaar of ouder is. Zware voertuigen +/- fl. 175,=  Motorrijwielen zijn vrijgesteld van de APK.

WA-verzekering: verplicht voor alle soorten voertuigen, ongeacht de ouderdom.

Vrijstelling motorrijtuigenbelasting

De vrijstelling is in 1995 automatisch verleend aan iedereen die op 1 april 1995 een personenauto of motorfiets/scooter had die in 1995 25 jaar was of werd. Iedereen die een 25+-bedrijfsvoertuig had moest de vrijstelling aanvragen. Iedereen die na 1 april 1995 een 25+-voertuig aanschaft moet zelf vrijstelling vragen. Dit geldt ook voor elk voertuig dat in 1996 of later 25 jaar wordt. U vraagt vrijstelling met een briefje en een fotokopie van het kentekenbewijs (deel 1 en 2). U stuurt dat naar CBM, Postbus 9047, 7300 GJ Apeldoorn.

Let op: u als houder van het voertuig wordt vrijgesteld. Verkoopt u het voertuig dan moet de nieuwe houder weer vrijstelling aanvragen.

 

Schorsing

Gebruikt men het voertuig niet, en wil of kan men niet voldoen aan genoemde verplichtingen, dan dient men de verplichtingen te laten schorsen. Door het schorsen wordt het kentekenbewijs ongeldig. Een schorsing is een jaar geldig en kost voor personenauto's f 150,-; uitgezonderd zijn voertuigen ouder dan 15 jaar, hiervoor geldt een schorsingsbedrag van f 50,-. Vervolgschorsingen (indien verlengd voor de vervaldag) kosten jaarlijks (ook voor auto's jonger dan 15 jaar f 50,-. Een schorsing dient minimaal drie maanden te duren. Neemt men het voertuig binnen deze termijn weer in gebruik, dan dient men alsnog de volledige motorrijtuigenbelasting te betalen indien men geen vrijstelling heeft.
Sinds 1 januari 1996 is er voor verzamelaars een regeling, waarbij alle voertuigen van 15 jaar en ouder, waarvan het kenteken deel II op dezelfde naam staat, geschorst kunnen worden voor een bedrag van f 250,-.
Schorsing van een voertuig doet men op een (groter) postkantoor. Benodigd is deel 2 en kopie deel 3 (overschrijvingsbewijs) van het kenteken en een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs). U krijgt een nieuw deel 2 waarop staat aangegeven tot wanneer het voertuig geschorst is.
Ontschorsen doet u ook op het postkantoor; u krijgt dan weer een nieuw 'schoon' deel 2. De verplichtingen gaan dan onmiddellijk in. De RDW heeft een brochure uitgegeven 'Uw auto of motor en het kentekenbewijs'. Hierin staat alles precies beschreven. De brochure is op het postkantoor verkrijgbaar.

 

RDW

Bureau Inlichtingen en Correspondentie

Postbus 30.000

9600 RA  Veendam

 

Voor inlichtingen  0598 62 42 40

 

5 dec 2001 

Uw oproep op internet om de APK af te schaffen voor oldtimers wil ik
graag ondersteunen.

Ik denk echter dat die stap iets te groot is.

Het zou al een verbetering zijn, als oldtimers om de drie jaar APK
gekeurd moeten worden.

Daarnaast zou er een overzicht op internet moeten komen welke
Apk-keuringbedrijven gespecialiseerd zijn in oldtimers. Vanuit die
registratie kun je dan met de betrokken keuringsbedrijven wellicht iets
ondernemen.

Ik vraag mij af, of Uw initiatief wel eens is besproken in bijvoorbeeld
Fehac of in verenigingen van oldtimers. Naar mijn idee zou een mail aan
die organisaties kunnen helpen. De overheid is in de praktijk niet zo
gevoelig voor de opvattingen van eenlingen zoals U en ik.

J van der Vorm.

terug naar de klaag index