Artikel 5.

1.    De in artikel 110, eerste lid, van de wet voor het besturen van motorrijtuigen vastgestelde minimumleefijd van achttien jaren geldt niet voor:

a. invalidenvoertuigen die zijn uitgerust met een elektromotor en die niet sneller kunnen rijden dan 10 km per uur;

 

Artikel 159.

Het bromfiets-examen kan slechts worden afgelegd door personen die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt.


Artikel 157.

Bromfietscertificaten worden op aanvraag en tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief afgegeven door het CBR aan een ieder die bij een door hem afgelegd bromfiets-examen heeft bewezen te beschikken over voldoende kennis van de bij ministeriële regeling aangewezen, bij en krachtens de wet vastgestelde, voorschriften voor bromfietsers en voldoende inzicht in de risicofactoren die deelneming aan het verkeer met een bromfiets met zich brengt.

 actie comité anti artikel159

 

Iedereen die na 31 mei 1980 is geboren, moet een theorie-examen afleggen om het bromfietscertificaat te kunnen krijgen. Jongeren kunnen zich voorbereiden op het theorie-examen door lessen te nemen bij autorijscholen. Er zijn speciale bromfietsinstructeurs die theorieles kunnen geven. Het theorie-examen bestaat uit 50 dia's met vragen waarop met ja of nee moet worden geantwoord. Men moet minimaal 45 vragen goed beantwoorden.
Waarom moet je 16 jaar zijn om 45 vragen goed te beantwoorden?
Dat wil ik ff kwijt.
 
Kelly 
kelly@nederland.klaagt.nl

Beste Kelly,

 Aanleiding voor de invoering van het 'bromcertificaat' is het feit dat
 de algemene verkeersveiligheid verbetering behoeft en de kennis van
 verkeersregels en -tekens vooral onder jongeren bijzonder laag is. Zo is
 uit onderzoek gebleken,
 dat een groot deel van de verkeersongelukken wordt veroorzaakt door
 risicovol en onbesluisd gedrag van jonge weggebruikers, met name
 bromfiets.

 Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 Met vriendelijke groet,
Publieksvoorlichting,
Nadia Ouerkat
http://www.minvenw.nl/


Actiecomité anti artikel 159

Beste Nadia,
Dat vraag ik ook niet ik wil alleen theorie examen doen als ik vijftien ben!
en mijn certificaat ophalen als ik zestien ben.
Het CBR overlegt wel met de minister van Verkeer en Waterstaat of je al voor
je zestiende mag lessen; maar de minister is nog niet van mening veranderd.
Zij vind dat bromfietsers niet voor hun zestiende op de weg horen, dat vind
ik ook maar daarom mogen wij toch wel het examen afleggen als we 15 jaar
zijn of bijna 16.
Zou u dat aan de minister willen uitleggen?

Artikel 159:
Het bromfiets-examen kan slechts worden afgelegd door personen die de
leeftijd van zestien jaren hebben bereikt.

groetjes Kelly 
AnkeveenArtikel 159:
Het bromfiets-examen kan slechts worden afgelegd door personen die de
leeftijd van zestien jaren hebben bereikt.
 
maar Artikel 159 zou moeten luiden:
Het bromfietscertificaat kan slechts worden afgehaald door personen die de
leeftijd van zestien jaren hebben bereikt.

 

4 April 2000

Vandaag in de Telegraaf: blad 7

 

"Verkeersles middelbare scholieren marginaal"

Dit is dus een mooie gelegenheid om haar er eens op te wijzen dat  veel vijftienjarige met veel enthousiasme de verkeerslessen voor bromfietscertificaatexamen zouden  willen volgen om op tijd in het bezit zijn van het certificaat.


4 April 2000 

Wij willen  theorie examen doen als wij vijftien zijn!
En ons certificaat ophalen als we zestien zijn. Het CBR overlegt wel met de minister van Verkeer en Waterstaat of je al voor je zestiende mag lessen; maar de minister is nog niet van mening veranderd.
Zij vind dat bromfietsers niet voor hun zestiende op de weg horen, dat vinden wij ook maar daarom mogen wij toch wel het examen afleggen als we 15 jaar zijn of bijna 16.


Ik heb deze auto die gaat niet harder dan 10 km gaat en daar mag ik  op mijn 13e wel in rijden. volgens artikel 110, eerste lid

Kelly


 

 
Hieronder wat reacties die wij mochten ontvangen:
 
24 januari 2000

Beste Kelly,

Ik heb je mailtje over bromfiets certificaten ontvangen en doorgestuurd naar de Tweede-Kamerfractie.
Van hen kun je een antwoord verwachten.
Met vriendelijke groet,
Maria Dijkman,
partijbureau Amsterdam

28januari 2000

Hoi ,
Ik heb eens even met het CBR gebeld en je hebt gelijk, pas op je verjaardag
mag je het examen voor het bromfietscertificaat doen. De mevrouw beaamde
dat je best op je 15e al verkeersregels zou kunnen leren maar dat alles
neemt niet weg dat je niet eerder dan wanneer je 16 BENT het examen mag
doen. Ik vind het ook een vreemde regeling maar kan er helaas niets aan
veranderen.
Maar jij haalt gewoon op je verjaardag even dat certificaat,
heb je dubbel reden om feest te vieren. Succes.


Met vriendelijke groet,

Rob van Rees
Nederlands Politie Instituut
voorlichting@politie.nl


Het CBR:
1 februari 2000,

We hebben je brief van 22 januari jl. over het bromfietscertificaat ontvangen. Het klopt inderdaad dat  pas vanaf je zestiende jaar examen voor het bromfietscertificaat mag worden gedaan. Het CBR overlegt wel met de minister van Verkeer en Waterstaat of je al voor je zestiende mag lessen; maar de minister is nog niet van mening veranderd. Zij vind dat bromfietsers niet voor hun zestiende op de weg horen. 

met vriendelijke groet,
CENTRAAL BUREAU RIJBEWIJZEN
Rijswijk

Commentaar van Nicky:  dat vraag ik ook niet ik wil alleen theorie examen doen als ik vijftien ben! en mijn certificaat ophalen als ik zestien ben.

----- Original Message -----
Sent: Wednesday, March 29, 2000 1:17 PM
Subject: actiecomiteantiartikel159

 
Beste Kelly,
 
Ik heb je e-mail ontvangen en doorgestuurd aan onze afdeling Voorlichting in Den Haag met het verzoek je te antwoorden. 
 
Met vriendelijke groet,
Susanne Copini
Nogmaals voor de duidelijkheid: Van Boxtels ministerie gaat niet over verkeer en theorie, dar gaat Netelenbos van Verkeer over. Zal dit bericht ook doorsturen naar het ministerie van Van Boxtel, maar ik verwacht dat die het ook doorsturen naar VeW
 
sterkte
Steven Lenos.
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Kelly [mailto:kelly
bel@zonnet.nl]
Verzonden: woensdag 29 maart 2000 9:42
Aan: S. Lenos, gastheer www.rogervanboxtel.nl
Onderwerp: Re: actiecomiteantiartikel159

U kunt uw vraag het beste onder de aandacht brengen bij het ministerie Verkeer en Waterstaat. www.minvenw.nl
of anders via www.overheid.nl
 
als ik dat doe krijg ik onderstaand antwoord:
 > Beste Kelly,
>
> Aanleiding voor de invoering van het 'bromcertificaat' is het feit dat
> de algemene verkeersveiligheid verbetering behoeft en de kennis van
> verkeersregels en -tekens vooral onder jongeren bijzonder laag is. Zo is
> uit onderzoek gebleken,
> dat een groot deel van de verkeersongelukken wordt veroorzaakt door
> risicovol en onbesluisd gedrag van jonge weggebruikers, met name
> bromfiets.
>
> Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
>
> Met vriendelijke groet,
> Publieksvoorlichting,
>
>
> Nadia Ouerkat
Groetjes Kelly 


----- Original Message -----
From: Meilof J. <J.Meilof@tk.parlement.nl>
Sent: Friday, March 31, 2000 10:31 AM
Subject: RE: actie comite anti artikel 159

Beste Kelly,
Je moet 16 jaar zijn om op een brommer te mogen rijden. Bovendien moet je 45
van 50 vragen goed beantwoorden om op een brommer te mogen rijden. dat zijn
twee verschillende dingen.
Met vriendelijke groet,
Joost Meilof
Fractiemedewerker Verkeer en Waterstaat.
 


----- Original Message -----
To: Kelly
Sent: Saturday, April 01, 2000 10:48 AM
Subject: Re: Actiecomite anti artikel 159

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
St. Geertruid, 1 april 2000
 
Beste Kelly en Nicky,
 
Met belangstelling heb ik jullie mail gelezen.
Allereerst het E-mail adres van de school is: eurocol@tref.nl             http://leden.tref.nl/~eurocol
 
Jullie onbegrip begrijp ik (wat een zin!), maar ik denk dat er een parallel is tussen het afleggen van bromfietscertificaatexamen en het rijexamenpersonenauto.
Ga eerst eens na of je op je 17het theorie examen mag doen  voor de personenauto.
Dan heeft het pas zin om navraag te doen bij de minister. Je zou dan kunnen benadrukken, dat  er een principieel verschil bestaat tussen het rijden op een bromfiets of in een personenauto.
 
Succes en vriendelijke groet,
 
A. Meerburg-Bosma
4 April 2000

En lessen op je zeventiende mag in uitzonderings gevallen, zelfs autorijden voor bijvoorbeeld bij de landmacht

Artikel 6.

De in artikel 110b, eerste lid, onderdeel b, van de wet vervatte eis dat degene aan wie rijonderricht wordt gegeven, de leeftijd van achttien jaren dient te hebben bereikt, geldt niet voor zover:

a. degene aan wie rijonderricht wordt gegeven, een opleiding volgt tot beroepschauffeur in het goederenvervoer over de weg,

b. de opleiding plaatsvindt in het kader van het leerlingstelsel, bedoeld in de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs en

c. degene aan wie rijonderricht wordt gegeven, de leeftijd van zeventien jaren heeft bereikt.

(dit heeft mijn vader allemaal uitgezocht hoor)

 

 
Groetjes Kelly 

terug naar de klaag index