lekker klagen  : tips  http://nederland.klaagt.nl
 http://klaag.tip.nu/

 

21 juli   E-MAILBOMBARDEMENT: LAAT DE BETUWELIJN VAREN!

http://www.sp.nl/nieuws/actie/betuwelijn/mail/

Harry van Bommel stelt sinds afgelopen maandag tegenstanders van de Betuwelijn in staat om hun verontwaardiging over dit nutteloze monsterproject
per e-mail kenbaar te maken aan betrokken politici. Via de actiepagina op www.sp.nl/betuwelijn kunnen deelnemers aan de actie met rechtstreeks een persoonlijke protestmail versturen aan ruim 20 betrokkenen waaronder de ministers Netelenbos, Pronk, Zalm en Kok en de woordvoerders in de Kamer. Ook wordt een virtueel beroep gedaan op oud-ministers Maij en Kroes en Jorritsma om invloed uit te oefenen op hun opvolgster Netelenbos. Zij kunnen nu immers met enige afstand naar de zaak kijken.
In radiospots en via advertenties in regionale dag- en weekbladen riep Van Bommel de afgelopen dagen meerdere malen op tot deelname aan het e-mailbombardement. Dat heeft inmiddels tot een stroom van reacties geleid.
Aanleiding voor de actie is het heldere Rekenkamerrapport dat niet heeft geleid tot het heroverwegen van de lijn. Volgens Van Bommel zijn de verontwaardiging en het onbegrip over het doorgaan van de spoorlijn na het verschijnen van het Rekenkamerrapport tot ongekende hoogte gestegen: "Het rapport bevestigt wat de SP steeds heeft gezegd en wat later door hoogleraren is bevestigd; de Betuwelijn is gebaseerd op te mooie cijfers over de vervoersgroei en milieuwinst is er niet of nauwelijks. De milieuwinst kan zelfs negatief zijn ten opzichte van het wegvervoer. De Betuwelijn is een politiek prestigeproject geworden dat als een molensteen om de nek van de belastingbetaler gaat hangen. Daarom moet het verzet tegen de Betuwelijn doorgaan, desnoods tot de laatste biels."

Betuwelijn-actiepagina:
http://www.sp.nl/betuwelijn
Heeft u ook klachten mail ze  emailadres nederland@klaagt.nl     

Met dank aan: spreek je moerstaal.nl
M@tsSteA

hier nog een link: