lekker kl@gen           


Gast


 
BerichtGeplaatst: Za jul 17, 2004 21:01    Onderwerp: wijziging Europeese regelgeving  

Vrij baan voor opgevoerde brommer/scooter

Weinigen weten het nog en onze overheid wl het liever niet weten, maar: sinds 1 augustus is het vermogen van bromfietsen en -scooters niet langer beperkt. Waren tot voor kort bromfietsen in Nederland wettelijk beperkt met een maximum vermogen van anderhalf kilowatt (ruim twee pk), thans kunnen zij over 4,5 kW (plusminus 6 pk) beschikken. Een gevolg van nieuwe Europese wetgeving. De Nederlandse overheid moet tandenknarsend brommers en scooters, met n, twee of zelfs drie maal groter vermogen, toelaten. Alleen de maximum snelheid blijft van kracht. Buiten de bebouwde kom mogen brommers veertig kilometer per uur, daarbinnen dertig km/u. Maar wie moet de nieuwe generatie snelle brommers gaan controleren? De politie kwam in het verleden al nauwelijks toe aan gericht toezicht. Kortom, de beer is los in brommerland!

Ook al geeft de rollentestbank straks zes pk aan, de bromfiets is toch volledig legaal. Slechts bij daadwerkelijk vaststellen van een snelheidsovertreding kan de politie nog iets doen. Maar op fietspaden wordt zelden gecontroleerd. De brommer, door de jaren heen een groot zorgenkind van de overheid en ooit met dwaze bepalingen als trapperplicht en vele andere voorschriften aan banden gelegd, is weer zo vrij als een vogeltje...
De nieuwe Europese regels die bepalen dat brommers met een 'on-Nederlands' groot vermogen hier nu volledig legaal zijn, werden aanvankelijk angstvallig geheim gehouden. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en met name de Rijksdienst voor het Wegverkeer probeerden op de valreep nog allerlei beperkende voorschriften op te stellen, maar toen Peugeot-importeur Vanderhulst uit Veenendaal met een kort geding dreigde, ging de overheid overstag. Twee weken geleden is er, in onderling overleg tussen importeurs en rijksdienst, alleen een gentleman's agreement gesloten. Daarin werd besloten "dat het de consument moeilijk gemaakt moet worden om dat grotere brommervermogen om te zetten in een veel hogere snelheid, door bijvoorbeeld aan de versnellingsbak te sleutelen".Muisstil

Iedereen houdt zich muisstil over deze nieuwe ontwikkelingen. De Rijksdienst voor het Wegverkeer, omdat de ambtenaren nauwelijks weten waar ze aan toe zijn. De meeste importeurs, onder aanvoering van de RAI eveneens, omdat zij als de dood zijn voor bemoeienis van de politici, die in het verleden al nooit uitblonken door enig technisch inzicht op brommergebied. De importeurs gaan echter de brommers met groter vermogen wel degelijk leveren, al zou het maar zijn uit angst voor de concurrentie.

Politie en justitie weten in de meeste gevallen nog van niets. Er zijn nog geen richtlijnen uitgegaan naar de controlerende en corrigerende instanties. En organisatie is openlijk blij met de nieuwe ontwikkeling: de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV). "Dit is een enorme kans om jongeren te laten kennismaken met gemotoriseerde terreinsporten als enduro", zegt KNMV-voorlichter Jaap van Steenbergen, "met de nieuwe brommers en scooters kunnen zestienjarigen feilloos een echte endurowedstrijd rijden, met zware terreinproeven en al. Daar moet onze nieuwe aanwas vandaan komen!"

"In Europees verband wordt er nog aan nadere regelgeving gesleuteld", zegt Raymond Groll, secretaris van de RAI, afdeling gemotoriseerde tweewielers, "zolang die regels er echter niet zijn, moeten de sterkere brommers uit Itali, Spanje, Frankrijk, of waar dan ook vandaan, gewoon in Nederland worden toegelaten. Dit kan beter niet in de publiciteit komen, want dan stort de nationale politiek er zich weer op en dan kan de chaos alleen maar groter worden. We proberen het in goed onderling overleg tussen importeurs en rijksoverheid te regelen! De nieuwe bepalingen hebben namelijk ook grote voordelen: door het grotere vermogen van de brommers is er straks beter mee te rijden; je kunt er bijvoorbeeld gemakkelijker met twee man op. Met dat kleine motorvermogen kwam je vroeger bijna niet weg."

Voordelen

"Er zijn nog meer voordelen", zegt Mang Yuan, de technische man van Yamaha-Nederland, "doordat de 49cc-tweetaktmotoren en dat zijn de meeste straks niet meer gesmoord en geknepen worden, draaien die motoren beter en vooral schoner. Er komt minder vervuiling, omdat verbranding beter wordt. Het rendement van de motoren wordt gewoon hoger en daardoor worden ze zuiniger en minder milieuvervuilend!"

VanderHulst, de Peugeot-tweewielerimporteur, rust zijn bromfietsen en scooters nu al met een groter vermogen uit. Directeur Henk van der Geijn van Peugeot: "Zo komen onze brommers en scooters gewoon uit de fabriek. De Nederlandse overheid wilde weer allerlei regeltjes toevoegen als "de mogelijkheden tot het verhogen van de snelheid beperken", maar toen hebben wij gezegd: "Niet moeilijk doen; zo en zo zijn thans de Europese richtlijnen en als jullie weer allerlei extra regeltjes gaan invoeren, dan spannen wij een geding aan. Per 1 augustus gelden de nieuwe Europese normen en vorige maand heeft de Nederlandse overheid zich er noodgedwongen bij neergelegd!"

Bij Honda-Nederland had men zich nog nauwelijks in de materie verdiept. "Ik denk dat wij gewoon brommers en scooters met twee pk vermogen blijven leveren", zegt Alex van 't Hoff van Honda. "Ze mogen in Nederland immers toch niet harder dan vijfenveertig kilometer per uur?" "Dat is niet waarschijnlijk", zeggen de collega's. "Honda bouwt z'n meeste scooters voor de Europese markt namelijk ook in Itali!"

Bart Roobol van importeur Brimex in Alkmaar wil de zaak liever niet aan de grote klok hangen. "We hebben net onze Siamoto Scross bij de KNMV gentroduceerd", zegt hij, "we hebben twee proef-enduro's gereden met de oude, geknepen scooters en met de nieuwe, sterkere machines. Het bleek dat er met zes pk vermogen prima terrein-wedstrijdsport te bedrijven is. Het gaat heel eenvoudig: de uitlaat-restrictor eruit en hoofdsproeier 58 vervangen door 85/90. Dat resulteert in een vermogentoeneming van twee naar plusminus zes pk. En daarmee beantwoordt onze brommer exact aan de Italiaanse, en nu dus k de Nederlandse, specificaties." Op 1 maart start de KNMV met deze nieuwe klasse in het endurokampioenschap van Nederland, tijdens de wedstrijd in het Overijsselse Holten.

"Het heeft allemaal te maken met enerzijds de wil tot Europese eenwording en anderzijds het onvermogen daartoe", zegt KNMV-man Jaap van Steenbergen. "De motorsport in Nederland staat nog altijd op achterstand. In vele landen mogen jongeren van zestien tot achttien jaar op lichtere motorfietsen rijden, om ervaring op te doen. Die kunnen dus ook wedstrijden rijden. In Nederland mag dat niet. Thans, met de sterkere brommers en scooters, kan het plotseling allemaal wel."

"Het is belachelijk", vindt Bart Roobol van Brimex, "sinds 1 juni moet je hier een soort rijbewijs voor je brommer hebben en dan ng zou je qua vermogen aan banden worden gelegd. De situatie is thans net zo als met auto's en motoren: je mag dan een Mercedes Sport, een Ferrari of een Porsche hebben, harder rijden dan 120 km/u is verboden. Dat geldt eveneens voor motorfietsen die wel driehonderd halen. Voor brommers nu dus ook. Je knt nu weliswaar harder, maar het mg niet!"

Wie controleert dat allemaal? De politie heeft de handen al vol aan de 'grote' snelheidsovertreders, er is weinig apparatuur en mankracht om ook de fietspaden er nog eens bij te pakken. De vermogensmeetapparatuur voor brommers kan bovendien de schroothoop op, nu elk hoger vermogen in Nederland legaal is.

"Er wordt in Europees verband wel degelijk gewerkt aan anti-temperingsrichtlijnen", zegt Raymond Groll van de RAI, "aan wettelijke regelingen die opvoermethoden moeten tegengaan, maar ja, die zijn er nog lang niet!"

Inconsequent

"De Nederlandse overheid is altijd zo hopeloos ouderwets in de regelgeving", vinden de importeurs. "Zij loopt meestal achter de feiten aan of hanteert belachelijke richtlijnen, zoals destijds de 'trapperplicht'. (Elke brommer was in Nederland, nog maar enkele jaren geleden, een 'rijwiel-met-hulpmotor' en diende daarom trappers te hebben. Toen die trapperplicht werd afgeschaft konden de brom-, en snor-scooters pas worden toegelaten). De overheid is bovendien ook zo inconsequent. Opvoersets mogen hier overal vrij worden verkocht, maar zij mogen niet worden toegepast. Dat is toch waanzin? Dan is het in Belgi allemaal veel duidelijker, daar zijn opvoersets gewoon verboden. Klaar uit!"

In feite is het opvoeren zo oud als de brommer zelf. Vroeger was het echter aanzienlijk meer werk: het motorvermogen moest omhoog en de gearing (overbrengingsverhouding van de motor naar het achterwiel, BZS) moest worden aangepast. Nu is die sterkere motor standaard aan boord.

"Het wordt nog veel gekker", zegt Jaap van Steenbergen van de KNMV, "brommobielen, voertuigjes die lijken op kleine auto's, maar die door een 49cc-bromfietsmotortje worden aangedreven, zoals bijvoorbeeld invalidenwagentjes, moeten per 1 januari 1997 als motorvoertuig worden aangemerkt. Dit houdt in dat ze niet langer op de rijwielpaden mogen, dat ze van gordels moeten zijn voorzien, niet meer op het trottoir geparkeerd mogen worden, maar en dat is echt een revolutie in het Nederlandse verkeer auto's en motorfietsen dienen deze brommobielen nu voorrang te verlenen als ze van rechts komen. Om te voorkomen dat de brommobielen ook op de autosnelwegen terecht komen, heeft de overheid de toelatingssnelheid voor autowegen per 1 januari '97 verhoogd van vijfenveertig tot vijftig kilometer per uur. Dit werd in de Staatscourant van dinsdag 24 december gepubliceerd. Bestuurders van brommobielen mogen voorlopig echter nog wel met een eenvoudig bromfietscertificaat blijven rijden."

De gewone brommer en de bromscooter hebben qua vermogen het pleit dus gewonnen. "In feite is dat ook goed", zegt de RAI, "de meeste berijders kunnen zich nu, ook met z'n tween, comfortabeler verplaatsen. De trekkracht van de brommer is namelijk ontzettend toegenomen. Maar ja, de kans is zo groot dat de 'disco-scooteraars' en de pizzabezorgers het gaan verzieken door het toegenomen vermogen om te zetten in hogere snelheden. Met alle nadelige consequenties van dien, want dan is de beer pas echt los. Als echter dat niet, of slechts in geringe mate gebeurt, dan heeft het grotere vermogen in feite alleen maar voordelen!"

Bron:    http://oscar.messageboard.nl/7044/viewtopic.php?p=28

  30 maart 2002

Netelenbos overweegt bromles en -examen

2001-31 januari 2002

Netelenroos is roekeloos!!!!!              bert.jpg (16988 bytes)   Groeten van Bert  

Sinds 1996 kunnen jongeren hun brommer pas verzekeren als zij zijn geslaagd voor het theorie-examen. In de praktijk blijkt dat dit examen met name voor laag opgeleide jongeren moeilijk is.
 Een groot aantal geeft na enkele keren te zijn gezakt de moed op en rijdt onverzekerd rond.

Netelenroos wil een praktijkexamen, omdat er nog steeds te veel ongelukken ontstaan door roekeloos en onervaren rijgedrag. In 2000 overleden 111 bromfietsers door een ongeval.

Het is nog steeds niet duidelijk in welke mate de maatregel om bromfietsers in de bebouwde kom op de autoweg te laten rijden, het aantal ongevallen heeft verminderd.

Wij in Noord-holland hopen dat ze van eieren houd, want daar zal ze er nog veel van krijgen als commissaris van de Koning

Sh        scooter1.jpg (43926 bytes)     dit is milieuvervuiling.      Milieu mafia.
altijd laten voorkomen

 

       Van (24*) 3vo  krijg je gewoon geen antwoord  die hebben het te druk met Bert (of was het nou Ernie)

19-11-2001 Bromfiets cursus voor vijftienjarigen

Waarom geen Bromfietscertificaat cursus voor vijftienjarige    ? 

Bromfiets cursus voor vijftienjarigen
Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Noord-Holland heeft in oktober een korte bromfietscursus georganiseerd in Noord-Holland. Veertig vijftienjarige leerlingen van een school in Grootebroek kregen theorie- en praktijkles op de bromfiets.

Het ROV heeft gekozen voor de actie omdat brommerongelukken doodsoorzaak nummer n zijn in deze leeftijdsgroep. Scholen zijn d plek om die groep te bereiken. De keus voor vijftienjarigen is gemaakt vanuit het oogpunt dat jongeren van zestien jaar vaak al direct op de bromfiets rijden en moeilijk voor zo'n cursus zijn te porren. Voor vijftienjarigen is het een buitenkans om kennis te maken met de bromfiets.

Tijdens de proef kregen de leerlingen tweemaal n uur theorieles. Hierin werd veel aandacht besteed aan de voertuigbeheersing. Op de praktijkdag leerden de deelnemers onder meer wat remvertraging is en dat brommers kunnen worden opgevoerd, maar de remmen niet. In verband met de leeftijd werden de lessen gegeven op een afgesloten oefenterrein.

Alle scholen in Noord-Holland zullen volgend jaar worden benaderd voor deelname. Het ROV hoopt dat het initiatief daarna landelijk wordt vervolgd.

En dan maar hopen dat je voor je verjaardag je Bromfietscertificaat krijgt van onze minister.

Kelly S 


Nicky

 22 januari 2000

Ministerie van verkeer en waterstaat
Hoofdkantoor CBR
Veiligverkeer Nederland
rtllive@rtl4.nl

 Betreft: Bromfietscertificaat


Vanaf je zestiende mag je op een brom- of snorfiets rijden.
Je moet dan wel in het bezit zijn van een bromfietscertificaat.
Zo'n certificaat heb je voor het leven.
Theorie-examen
Om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen, moet je eerst theorie-examen doen.

Dat kan zodra je zestien jaar bent.
Met het examen testen we je kennis van verkeersregels en je verkeersinzicht.
Slaag je hiervoor dan ontvang je het bromfietscertificaat.

Voorbereiden
Het bromfietsexamen is pittig. Bereid je dus serieus voor. Je kans om te slagen verhoog je door lessen te nemen bij een rijschool.

Zonder certificaat de weg op?
Als je zonder certificaat toch op de brom- of snorfiets rijdt, ben je strafbaar en riskeer je een forse geldboete. Bovendien loop je de kans dat je verzekeringsmaatschappij eventuele schade niet dekt.

Voor 1 juni 1980 geboren
Als je geboren bent voor 1 juni 1980 hoef je geen examen te doen. Als je een rijbewijs bezit, heb je geen bromfietscertificaat nodig.

Ik ben geboren in 1985 en ik wil examen doen voor ik 16 wordt dan kan ik op mij 16e verjaardag op de bromfiets stappen en kom ik niet in de verleiding dat ik zonder certificaat toch op de brom- of snorfiets rijdt, en riskeer ik geen forse geldboete. Bovendien loop ik dan niet de kans dat mijn verzekeringsmaatschappij eventuele schade niet dekt.
Dat zou niet mij schuld zijn maar de schuld van de wetgever en ik en velen met mij vind dat dat moet veranderen.

 Nicky 

nicky@nederland.klaagt.nl


24 januari 2000

Beste Nicky,

Ik heb je mailtje over bromfiets certificaten ontvangen en doorgestuurd naar de Tweede-Kamerfractie.
Van hen kun je een antwoord verwachten.
Met vriendelijke groet,
Maria Dijkman,
partijbureau Amsterdam

28januari 2000

Hoi Nicky,
Ik heb eens even met het CBR gebeld en je hebt gelijk, pas op je verjaardag
mag je het examen voor het bromfietscertificaat doen. De mevrouw beaamde
dat je best op je 15e al verkeersregels zou kunnen leren maar dat alles
neemt niet weg dat je niet eerder dan wanneer je 16 BENT het examen mag
doen. Ik vind het ook een vreemde regeling maar kan er helaas niets aan
veranderen.
Maar jij haalt gewoon op je verjaardag even dat certificaat,
heb je dubbel reden om feest te vieren. Succes.


Met vriendelijke groet,

Rob van Rees
Nederlands Politie Instituut
voorlichting@politie.nl


Het CBR:
1 februari 2000

Beste Nicky,

We hebben je brief van 22 januari jl. over het bromfietscertificaat ontvangen. Het klopt inderdaad dat  pas vanaf je zestiende jaar examen voor het bromfietscertificaat mag worden gedaan. Het CBR overlegt wel met de minister van Verkeer en Waterstaat of je al voor je zestiende mag lessen; maar de minister is nog niet van mening veranderd. Zij vind dat bromfietsers niet voor hun zestiende op de weg horen. 

met vriendelijke groet,
CENTRAAL BUREAU RIJBEWIJZEN
Rijswijk

Commentaar van Nicky:  dat vraag ik ook niet ik wil alleen theorie examen doen als ik vijftien ben! en mijn certificaat ophalen als ik zestien ben.

Nicky.


terug naar de klaag index