http://nederland.klaagt.nl
http://klaag.tip.nu/


Vergoedingen Europarlementariërs
De 732 europarlementariërs liggen vlak voor de Europese verkiezingen onder vuur.
 Want declareren zonder je er voor te verantwoorden blijkt ook bij een groot deel van de parlementariërs gemeengoed.

  Een aanvulling op je salaris van meer dan 20.000 euro per maand is geen uitzondering.

Aldus een reportage van Twee Vandaag op 3 juni 2004

  Naast het salaris  iedere week de duurste vlieg tikkets 

  Declaratie regelingen

 

Fulifare vliegticket  (hoogste vliegtarief) vastgesteld tarief

Luchthaven vergoeding

afstandvergoeding

autovergoeding

verblijfsvergoeding                                262.00 euro per dag

algemene onkostenkosten vergoeding    3700.00 per maand    44000.00 euro per jaar  geen bonnen nodig.

extra reiskosten                             3652.00 pj

secretariaatskosten          12576.00 pm         115000 euro per jaar

taxikosten         200

taal   cursussen     

dienst auto

alle pensioenen

gratis Levens verzekering, betaald ook uit bij niet overlijden

  voor een Nederlandse parlementariër  kan dat oplopen tot 28700 euro per maand

U denkt toch niet dat ik ga stemmen op zo`n zakkenvuller.

MS.    

 

\23 mei 2004     houd de dief  !!!!

Met stip op nummer 1 in de ranglijst van gestegen lokale tarieven zijn de bouwleges van stadsdeel Zeeburg in (natuurlijk) Amsterdam. Stijging: 500%!

Wie krijgt er in deze periode loonsverhoging bij?       alleen de regering  

Veel gemeenten profileren zich als aantrekkelijke vestigingsplaats. Als je er eenmaal (tijdelijk) woont, word je een poot uitgedraaid.
Voor een houten zomerwoning van 40 vierkante meter in Reeuwijk waar geen permanente bewoning is toegestaan, betaalt D.A. van Vliet dit jaar E 1511,08 forensenbelasting.

„Zelfs als je dood bent, word je nóg uitgekleed”

mensen klagen ook over de absurde stijging van de grafrechten. Dijkshoorn: „In 1997 overleed mijn schoonzuster. Het grafrecht bedroeg (omgerekend) E 98. Afgelopen januari overleed mijn schoonvader. Grafrecht E 745. Een graf voor dertig jaar kostte in 1997 E 679 en nu E 1960. Dat is dus respectievelijk acht- en driemaal duurder.

Onlangs kreeg ik een extra verontreinigingsaanslag over 2002 en 2003 van E 160 per jaar voor mijn schuur. Belachelijk, want alles komt in hetzelfde riool terecht.”

En wordt de ozb of een andere heffing met de component ’hond’ verhoogd, ook wel de woefheffing genoemd. 
Hierdoor moeten ook niet-hondenbezitters en zelfs hondenhaters meebetalen. Dat wekt de nodige ergernis.

gluiperige’ verhogingen kwamen ons ter ore. In een gemeente in Noord-Holland (Wijdemeren)  moet je eerst E 1.000 legeskosten betalen voordat je een claim kan indienen tegen planschade. Deze schade wordt veroorzaakt als uw huis aantoonbaar minder waard wordt door gemeentelijke maatregelen.

In andere gemeenten wordt het betalen van eenmalig inschrijfgeld als woningzoekende veranderd in een jaarlijks bedrag om op de lijst te blijven staan.

De gemeente Jacobswoude in Zuid- Holland spant de kroon. Daar is dit jaar de precarioheffing voor kabels en leidingen ingevoerd. Normaal wordt deze belasting geheven op uithangborden aan gebouwen. Maar, zo dachten de lokale bestuurders, precario is in werkelijkheid bezit waarvan de bezitter zólang genot heeft als de eigenaar dat wil. Dus dat geldt ook voor waterbuizen.

Hoe help je een land naar de kloten

14 maart 2001

Is het nou echt zo moeilijk te bedenken?

Eerst tol poorten nu weer kilometerheffing wat de privacy nog meer aantast het vastleggen van verplaatsingen van automobilisten is in strijd met de rechten van de mens.
( aldus P.J.Hustingx v/d registratiekamer) het meest voor de hand liggende alternatief is volgens de registratiekamer het verhogen van de brandstofaccijns
Als ze nou eens de brandstofaccijns gebruikte om files op te lossen maar daar zijn ze niet slim genoeg voor.

DEDIEF.jpg (201629 bytes)  klik op de foto en hij wordt groter.

Dit kabinet steelt ook van u". De borden verwijzen naar de internet-platformpagina http://www.pakdedief.nl  en het stuk in de krant  pakdedief

12 september 2000
Benzine kost nog geen 0.50 cent per liter maar wij worden gewoon belazert door de maatschappijen maar nog meer door" Zalm en kornuiten ".    blokeren die handel

 

 

Een heffing van 19 procent btw  op tol gelden zou zo'n 80 miljoen gulden opleveren.
 Brussel wordt daar enkele tonnen wijzer van.

6-8-2000       jatten met bronvermelding

19-7-2000  Een valse ZalmSnip!

 

5 juli 2000  milieu mafia.
 Gehoorzaam rijden wij rond met katalysoren, zamelen batterijtjes en chemische pruts dingetjes in,  vullen grauwe, grijze en groene containers

 

 Europa schrapt vergadering maar handhaaft vergoeding
Het Europees Parlement zal het komende vergaderjaar niet op vrijdag vergaderen. Het parlement heeft dat woensdag besloten. Frappant is dat de parlementariërs nog wel een jaar lang hun dagvergoeding voor de afgeschafte vergaderingen blijven ontvangen. 
Deze arme mensen verdienen ook maar fl. 18000,+ p maand + de dagvergoeding van fl. 500,= + onkosten vergoeding van =\- 2500,= per maand  dan kan je ze toch niet ineens achteruit laten gaan.

 

Corruptie   commentaar van de voorzitter van de eerste kamer welnee het is toch al verjaart

Omkopen    Bovag-Rai stelt eveneens dat het lijkt of de minister Amsterdam heeft 'omgekocht'.Volgens wethouder Kohler zal tot 2010 het rekeningrijden Amsterdam in totaal een miljard gulden opleveren. Naar aanleiding van deze, door sommige politici als omkoperij bestempelde overeenkomst, zijn nu ook Utrecht en Den Haag over de streep.

Heeft u ook klachten mail ze  emailadres nederland@klaagt.nl     

Met dank aan: spreek je moerstaal.nl
M@tsSteA

hier nog een link: