http://nederland.klaagt.nl
nederland@klaagt.nl
of  nederland klaagt toevoegen aan favorieten

Onderwerp: HEULEN MET DE BEULEN !

WIE ZWIJGT STEMT TOE !

FOREIGN PRESS FOUNDATION - OP-ED

Wat er nu met de Palestijnen gebeurt kŗn en mŗg niet !

Veel journalisten doen het zwijgen ertoe, maar er zijn enkele lamme
protesten :

De bezetting van het hoofdkwartier van Arafat heeft in heel de wereld een
"storm van kritiek" losgemaakt. De secretaris-generaal van de VN, Kofi
Annan, heeft Sharon gisteravond gevraagd de aanval te staken. Europese
regeringsleiders benadrukten dat het conflict in het Midden-Oosten niet met
geweld kan worden opgelost. De EU eiste terugtrekking van de IsraŽlische
troepen uit het complex van de Palestijnse autoriteit. En met kernwapens
achter de hand trekt IsraŽl zich nergens iets van aan. De  "Ausrottung" gaat
gewoon door!.

H. Ruyssenaars.

FPF - 30-03-2002
- Vooropgesteld dient het volgende te worden : de
Veiligheidsraad van de Verenigde  Naties heeft in verschillende resoluties
(o.a. 242 en 338) al tientallen jaren lang IsraŽl veroordeeld als
bezettingsmacht. Maar IsraŽl heeft altijd geweigerd zich aan ook maar ťťn
VN-resolutie met betrekking tot het Midden-Oosten te houden. Geen ťťn ! Elk
ander land zou meteen tot "bandietenstaat" zijn verklaard en
platgebombardeerd.  De Palestijnen zitten dus in het verzet. Het zijn
verzetsstrijders tegen een gigantische overmacht : de verzamelde IsraŽlische
kernwapens, conventionele en biologische wapens. Maar ook de nieuweste
generatie : genetische wapens, de "ethnic bombs" voor verschillende soorten
"Untermenschen" die IsraŽl wil bestrijden ! - en dat allemaal, gesteund door
de krijgsmacht van o.a. de VS, - en de "eigen media" in de Verenigde Staten.
Nederland is samen met Engeland een van de meest laffe meelopers in dit koor
van staats-terrorisme : niemand doet bijna z'n mond open. Uit
geÔndoctrineerd onbenul en alweer winstbejag. Onverbloemd opportunisme dat
bij miljoenen mensen tot dood en misŤre lijdt.

En veel journalisten zien het niet door indoctrinatie, of willen het niet
zien door "lotsverbondenheid". Dat is duidelijk voor iedereen met langjarige
buitenlandse ervaring die de toestand in de Nederlandse wereld - en speciaal
de persweeŽn hier te lande beziet. Men krijgt dikwijls het vreemde gevoel
dat een groot gedeelte van de bevolking zťker weet dat 2 X 2 vijf is !
Onbegrijpelijk is daarbij alle lof die zich journalist noemende soapstars en
"hermelijnvlooien" in het land elkaar toezwaaien. De "Jip en
Janneke"-domheden spetteren van de TV-schermen af. Er zijn wťl goede en
goedwillende journalisten , maar als die ook maar de helft zouden durven
zeggen van hetgeen hier geschreven staat, dan kunnen ze hun verdere loopbaan
volledig vergeten. Objectiviteit kan amper : je bent voor of tťgen de
VS-cum-IsraŽl. Een eerlijke Gulden middenweg kiezen - gebaseerd op eigen
dťnken - maakt iemand al snel tot pariah.

Schrijver dezes heeft 40 jaar ervaring als journalist, d.w.z. als
buitenlandse correspondent. Werd "bevrijd door de Amerikanen" en groeide op
in een pro-Amerikaans/IsraŽlische omgeving in Nederland. Bezocht als
18-jarige al Weslyan University in Connecticut/USA. Gewerkt werd er altijd
als onafhankelijke correspondent. Van ScandinaviŽ tot Zuid-Afrika en van
Vietnam tot de VS, plus enkele jaren in Latijns-Amerika. Daarna tien jaren -
tot aan een "Persona non grata-verklaring' in 1996 - als correspondent in
Noord-West-Afrika en het Midden Oosten. Geaccrediteerd in Tunis waar ook
indertijd het hoofdkwartier van de Palestijnse Bevrijdingsbeweging PLO was
gevestigd. En als correspondent dagelijks werkzaam mťt - en dus ook
gespecialiseerd - wat betreft de PLO, IsraŽl, Palestijnen etc. : de hele
Midden Oosten -problematiek. Werkzaam voor ondermeer veel Nederlandse
omroepen, Belgische, Duitse, Zweedse, Noorse, Finse, Duitse, Amerikaanse en
Engelse media. Waaronder CBS, Pacifica Radio en ook de BBC. (documentatie
voorradig).

De beoordelingen van de schrijver zijn gebaseerd op vooral teleurstellende
waarnemingen en ervaringen : het met eigen ogen zien optreden van de eerder
zo gewaardeerde regeringen en legers - van zowel de Verenigde Staten als
IsraŽl -, die zich als de ergste Nazi's gedroegen en nog dagelijks gedragen.
Een niets ontziende vernietigende economische machtswellust die aan
miljoenen mensen het leven heeft gekost en dagelijks oorzaak is van
onnoemelijk veel leed in vooral de armste landen ter wereld. De
mensonterende ontwikkeling die inmiddels in de door IsraŽl bezette gebieden
alle grenzen van wet en fatsoen heeft overtreden, is alleen maar mogelijk
geweest dankzij permanente en valse voorlichting. Verantwoordelijk hiervoor
zijn ten eerste de in de laatste 50+ jaren ontwikkelde Israelische
media-imperia. IsraŽls regering en de sterk met IsraŽl verwante
media-giganten die ten eigen bate de wereld van "content" voorzien, hebben
volgens de IsraŽlische schrijver en journalist - Uri Avnery - "een goed
lopend deal" met de Amerikaanse regering, :"Jullie (IsraŽl) leveren ons de
steun van het amerikaanse Congres en de media die jullie beheersen", zo
beschrijft Uri Avnery dit deal : " Wij leveren jullie dan Arafat en de
Palestijnen op een serveerblaadje."  Zou Uri Avnery - deze joodse schrijver
en journalist - dit in Nederland durven te beweren, dan zou hij door zijn
geloofsbroeders - en driekwart van 't Nederlandse journaille - zeer
waarschijnlijk worden gestenigd.

Door de - dikwijls erkend gebrekkige - journalisten-opleidingen, waar nog
geen kwart van de hoogleraren en docenten ook maar enige journalistieke
ervaring heeft, en het daarop volgende gebrek aan inzichtsvermogen, maken
ook veel journalisten zich - zonder dit blijkbaar te kunnen of willen
begrijpen - schuldig aan medeplichtigheid betreffende de voortgezette
uitroeÔng van het Palestijnse volk en hun democratisch gekozen leider Yassir
Arafat. De IsraŽlisch-Nederlandse "correspondenten" voor alle Nederlandse
media die in IsraŽl over het conflict met de Palestijnen schreven, hebben
zich doorlopend aan waarheidsverkrachting schuldig gemaakt. Uit
geloofsovertuiging en "lotsverbondenheid".Naar schatting driekwart van de
Nederlandse journalisten heeft nooit enig ťcht inzicht verkregen in de
werkelijkheid van het Midden-Oosten conflict. Nu kan dat bijna niet meer
omdat ze niet meer als waakzame journalisten, maar als "winstverdubbelaars"
worden ingezet voor de aandeelhouders. En dus zijn ze gedwongen te werken
als "propagandisten" voor de verworden ideeŽn van de eigenaren van de
media-combinaties waar ze in dienst zijn. De rauwe werkelijkheid onder ogen
zien kan bijna niet : dan zou men gedwongen zijn eerlijke conclusies te
trekken. En niet meer bij de slaafse kudde horen van de mainstream-
broodschrijvers die dagelijks wťl  "ziel, eer en zaligheid" verkopen voor
dertig Judaspenningen. Hiermee het vertrouwen beschamend van de mensen waar
ze voor werken ; de lezers, kijkers en luisteraars. De media-eigenaren zijn
maar wat blij met dit soort hopelijk winstgevende "Computer-koelies".

De over het IsraŽl/Palestina-conflict in Nederland de afgelopen jaren
verschafte feiten zijn doorgaans niet in overeenstemming met de waarheid
geweest. En zijn dat grotendeels nog steeds niet. Paradepaardje van de
misleiding is de would-be intellectual-krant  "NRC-Handelsblad", het
Nederlandse vlaggeschip van "Eretz IsraŽl", dat al decennia lang een
misleidingscampagne heeft gevoerd. Wat de Arabische wereld en het
Midden-Oosten betreft was - en žs - de NRC eerder een
propaganda-modderschip. In een journalistiek onterend mengsel van religieus
geestverwantschap met IsraŽl-USA, "lotsverbondenheid" en winstbejag, heeft
men een beeld van Israel geschapen dat zo vals is als klatergoud. En daarmee
zijn generaties later leidinggevenden in het dagelijkse leven van de
Nederlandse politiek, op de universiteiten en in het overige onderwijs
opgegroeid ! Deze geschiedenisvervalsing werkt stevig door in de
journalistiek. Al hťťl lang. Dientengevolge zijn journalisten die hieraan
meedoen, medeplichtig aan de uitroeÔng en de nu dagelijks voortdurende
slachting van het democratisch gekozen Palestijnse bestuur en de Palestijnse
bevolking.

Moreel gezien zijn de journalisten die nu zwijgen over de bezetting en
uitroeÔng van Palestina volledig vergelijkbaar met de mensen die
samenwerkten met Julius Streicher; onder Hitler de hoofdredacteur van "Der
StŁrmer". Na 25 jaar van rassenhaat prediken stond Streicher bekend als
antisemiet nummer ťťn. Hij vergiftigde de Duitse geest met zijn propaganda,
en spoorde de bevolking aan tot een daadwerkelijke vervolging van de Joden.
Streicher leidde de boycot van Joden in 1933 en was verantwoordelijk voor de
verwoesting van de synagoge in Neurenberg in 1938. Hij werd veroordeeld in
het Proces van Neurenberg (1945) : tot dood door de strop...

TOEN ZWEGEN VEEL JOURNALISTEN OVER DE JODEN, NU OVER DE PALESTIJNEN.

Foreign Press Foundation - Henk Ruyssenaars.

c.c. Nederlandse Vereniging van Journalisten - NVJ.
oudere bijdrage van Foreign Press Foundation - Henk Ruyssenaars.

Onderwerp: Journalistiek

J'accuse : Ze zijn de slagers ťn keurmeesters van de eenheidsworst !

Vrienden !

Ben nog niet aan jullie verdere vragen toegekomen want de Universiteiten van
A'dam, Nijmegen  en nog zo'n honderd andere mensen hebben nog een appeltje
met me te schillen. Heb ik misschien weer op lange tenen getrapt, in dit
journalistenforum voor "gevorderden?. Het zijn er wel vťťl, al die mensen
met ruim beboterde hoofden !

Heb wel al gelijk gekregen wat de "vervuiling" van de academische wereld
betreft. Voorbeeld :Professor bijzondere leerstoel betaald door bijvoorbeeld
Shell : die gaat ons dan millieuzorg bijbrengen....!? Zeker bij de Ogoni's
in Nigeria ? Voor mij is dat bedrog en verlakkerij.
Lees de rest zelf maar, ze mogen blij zijn dat ik meestal erg rustig en
redelijk ben.

Oorzaak van dat debat zijn twee vragen die ik stelde : Waar heeft Prof.Dr.
Frank van Vree, de nieuwe bijzondere Hoogleraar Journalistiek aan de UvA
zijn sporen verdiend als journalist c.q. correspondent ?

Vraag twee : wie betaalt de kosten van deze bijzondere leerstoel ?

Hun antwoord - kort samengevat - tot dusverre : ervaring is niet
noodzakelijk.
Betaling wordt uitgezocht....

Zoals jullie kunnen lezen ben ik het daar echt niet mee eens.

----------
Van: forpressfound@netscape.net
Datum: Sun, 28 Oct 2001 05:39:54 -0500
Aan: JourNL@yahoogroups.com
Cc: fpf@chello.nl
Onderwerp: Journalistiek en J'accuse

HET IS NIET DE BEDOELING TE GENERALISEREN : IK BEN ER VAN OVERTUIGD DAT ER
IN NEDERLAND VEEL JOURNALISTEN ZIJN DIE GOED WERK VERRICHTEN. ZE KOMEN WEL
ERG SLECHT AAN DE BAK ZO TE ZIEN.

L.S.

Het spijt me dat ik tijd noch zin heb om op deze categorie antwoorden in te
gaan, op - letterlijk - mierenneukerige argumenten zoals dit :  "Een beter
voorbeeld is een bioloog die geen ervaring als insect heeft, maar wel
degelijk goed kan doceren over de handel en wandel in de insectenwereld."

Toch even zo zien : " Een beter voorbeeld is een  hoogleraar journalistiek
die geen ervaring als zodanig heeft, maar wel degelijk goed  onderricht kan
geven over de handel en wandel in de journalistenwereld." Dit is geen
onderricht maar "ontwricht".

Ik ben dus van mening dat bovenstaande bioloog pas goed kan vertellen waar
hij het over heeft als hij ook geruime tijd - zelfs als mens - in die
insectenwereld heeft doorgebracht.

Ik zal proberen hier rustig en redelijk op te antwoorden, maar dat valt me
wel moeilijk. Ik  ben namelijk bezig om een stevig  "J'accuse" neer te
zetten, en ben van plan daar nog heel lang mee door te gaan. Ik beschuldig
de mensen die de afgelopen tientallen jaren de journalistieke opleidingen in
Nederland in handen (niet teveel in het hoofd blijkbaar)   hebben gehad;
zwaar in gebreke te zijn gebleven.  Een groot gedeelte van hen, niet
gehinderd door enige kennis of ervaring , heeft zich laten meeslepen in een
onprofessionele ontwikkeling van het vak.  Er is niet genoeg over de dijken
heen gekeken, en men heeft zich  vrijwel volledig laten meeslepen op mediaal
gebied door de blanco check die na de Tweede Wereldoorlog is getrokken. Nu
nog worden Palestijnen/Afghanen/Irakezen en noem maar op " uitgeschakeld".
De israŽlische martelkampen werden als gevangenissen voor terroristen
omschreven. En VN resoluties gelden niet voor Israel : martelen en moorden
mocht in de wet zelfs, nu mag het omdat het tegen het "terrorisme" is, en
dat wordt  vergoeilijkend in de nederlandse media behandeld. Ik noem zoiets
: "Guilt by association". En dat geldt volgens internationaal recht ook voor
onze eenogige deelname (alweer) aan de huidige bombardementen op
Afghanistan. Dat er een andere agenda is doet er niet toe : moord is moord.
En Kok ("onze oorlog") en dus Nederland is medeschuldig. Toen steeds meer
nederlandse pro-israŽlische soldaten als halve  of hele anti-semiten
terugkwamen uit Libanon  werd geen van de overvloedige signalen opgepikt.
Hoezeer de afgelopen generaties nederlandse journalisten en daardoor ook de
nederlandse mediaconsumenten valselijk zijn voorgelicht, heb ik met
ontzetting tien jaar lang in die contreien zelf kunnen zien en verslaan.
Deze werkwijze heb ik eerder als "Ende-molesteren" omschreven. Een sterk
voorbeeld : die blanco check die sedert de Tweede Wereldoorlog op de
Holocaust wordt getrokken maakt me misselijk. Ik heb in bijna veertig jaar
in het buitenland ook nog nooit in een land gewoond en gewerkt waar ik
minimaal drie keer per dag een stevige portie Shoah krijg voorgeschoteld om
mijn "slechte geweten" ge-activeerd te houden. Evenals het gros der
nederlanders ben ik ten onrechte sterk pro-IsraŽlisch opgevoed. En door de
Amerikanen bevrijd natuurlijk. Als ik daarna tientallen jaren lang moet zien
hoe legers en regeringen van deze groepen zich als nazi's gedragen en elkaar
daarvoor vergiffenis schenken ga ik over mijn nek. Sorry hoor. Ik weet dat
het zondag is, maar ik wil mijn opbouwende kritiek (?) toch even
voorschotelen.   De overstelpende verlogenheid van nederlandse dagbladen die
uit religieus-economisch winstbejag de mensen hier te lande hebben
volgestouwd met  hele en halve onwaarheden. Pure leugens dikwijls zoals over
Lockerbie; die hele slechte ontwikkeling lijkt op geen enkele wijze te zijn
geremd door het gros der mensen die de volgende  generaties journalisten dus
dikwijls willens en wetens op het verkeerde been hielpen.
Voor mensen die de NRC een "kwaliteitskrant" noemen heb ik uitermate weinig
respect. Voor mensen die meehielpen  de afgelopen tientallen jaren
(hooglereraar met Auschwitzboek of niet) deze verloedering van de
journalistiek  in stand te houden en uit te breiden heb ik helemaal geen
respect. Daar is mijn "J'accuse" voor bedoeld.

Ik ben me lam geschrokken toen ik  als journalist in Nederland kwam wonen.
Ondanks het feit dat ik al die jaren in al die landen dagelijks meerdere
malen kontakt had met Nederland. In N-Afrika en 't M-Oosten valt ook weinig
te lachen wat persvrijheid betreft. Maar doen ze op dat gebied niet aan
misplaatste borstklopperij : ze hebben "Radio Trottoir" als alternatief. En
elke keer als me werd uitgelegd dat  jullie in Nederland "nog niet rijp
waren" voor mijn berichtgeving, die tezelfdertijd wel goed genoeg is voor
o.a. de Engels- en Duitstalige uitzendingen van de BBC, waar ze allemaal zo
naar opkeken, probeerde ik de "niet-rijp-verklarers" van het tegendeel te
overtuigen. Maar kreeg vrijwel nooit openlijk medewerking of steun van
collegae in Nederland. Dat waren meestal ook mensen die de VVD  als
niet-rechts/conservatief beschreven.  Wat de VVD volgens alle internationaal
geldende politieke normen en waarden wťl is. Maar deze mensen/journalisten
zeiden dat de trawanten van "medicijnman " Bolkesteijn  "liberalen" waren of
zouden zijn. Wie heeft ook deze begripsverwarring in stand gehouden ? De
Nederlandse : "Dichter und Denker" van de journalistiek.
Geen wonder dat in Nederland een gedoogbeleid voor "geestverruimende
middelen" bestaat. Maar, of dat de geesten enige verruiming en andere
perspectieven heeft geboden ? Het lijkt er amper op.

Wat dat betreft : ik heb geen enkel respect voor  docenten journalistiek die
bijvoorbeeld al niet lang voor de Golfoorlog hun studenten hebben geleerd
wat een "D-notice" is.  Bestaat sedert WWII in de huidige vorm, te vinden op
internet. Welk effect deze militaire censoren op alle britse media hebben,
dus via-via ook op de nederlandse media, en zeer zeker de BBC. Zodat hun
studenten niet wisten door wie ze en waarom ze vernaggeld werden. De
absolute wereldvreemdheid van sommige nederlandse media is stuitend. Zoals
het - na vele jaren - plaatsen van een Nederlands-Marokkaanse journalist als
correspondent in Marokko. Die er familie heeft waarvan de edele delen (en
meer) in de tang kunnen worden genomen ?  Ooit erover nagedacht hoe ze je
dan als correspondent te grazen kunnen nemen ? Nee dus, en was de
correspondent snel weg.  En het feit dat deze geestelijke verloedering op
journalistiek gebied (het woord niveau krijg ik er bijna niet uit), zo lang
heeft kunnen doorgaan, dat verwijt ik dus de docenten en hooglereraren
journalistiek die door gebrek aan opleiding, ervaring en inzicht de sterk
amerikaans gekleurde versimpeling der feiten heeft toegestaan. Dat zijn dus
niet alleen de slagers maar ook de keurmeesters van de gecommercialiseerde
NL-eenheidsworst. Waar ook nog eens een stevige portie Valium of zoiets in
gemengd is, want reageren doet "de goegemeente" amper nog. Ze zijn tevreden
met - zoals een buitenlandse correspondent een week geleden zei, (hij werkt
ook voor De Groene trouwens) : "Nederlands nieuws ? Van half acht tot acht
Maxima, en van acht tot half negen bommen op Afghanistan". Helemaal zo erg
is het nťt nog niet, er zijn ťchte journalisten in de NL-media die hun
uiterste best doen. Vraag maar 's naar hun ervaringen !

Ik heb vanaf het begin na terugkeer in Nederland dit land beschouwd zoals ik
ook alle andere landen bekeek waar ik gewoond en gewerkt heb en de talen
geleerd, cultuur, gebruiken etc.
Ik heb mijn hele leven lang alles gelezen en bekeken wat ik interessant
vond, in alle talen die ik redelijk beheers. En ik ben van mening en heb
gezien dat het er in Paraguay  of Uganda net zo aan toe gaat als in
Nederland. Ik zit met laaiende en plaatsvervangende schaamte te kijken naar
de journalisten-"media-trainers" van de groep klungels die hier aan het
bewind  denkt te zijn. De  elkaar bejubelende "Witte(was)mannen" waarvan ik
er nogal wat persoonlijk ken, maar met wie ik nog maar moeizaam kan omgaan
sinds ik heb kunnen zien wat ze mede in de journalistiek in Nederland hebben
veroorzaakt. Zondag 28 okt. 2001  geeft Witteman de "meneer van Shell"
uitvoerig de mogelijkheid te vertellen dat "bijna alle journalisten die bij
Shell in Nigeria zijn komen kijken " hebben begrepen dat naast vitamines zo
ongeveer; Shell het beste is wat die mensen ooit kon overkomen.  Kijk eens
bij de vermoordde Ken Saro Wiwa op internet, of bij "Shell+Ogonis". Moord is
moord !. Ook al noemt  ex-vakbondsleider Kok het "Onze oorlog". Ik doe er in
ieder geval niet aan mee. Op de slachtvelden van Vietnam tot staatsgrepen in
Z-Amerika, Afrika, of Libanon zag ik wel eens drie dagen lang nederlandse
collegae iets "coveren". Die waren daarna bij terugkeer meteen "Expert". Net
zoals die "Schreibtischtšter" in de "blikken Clingendael" die de redacties
regelmatig opentrekken. Ik betreur het dat vrienden me moeten vertellen dat
ze - om het eigen hachje (vrouw en kinderen, hypotheek, jeweetwel ?) te
redden, me wel willen maar niet durven te verdedigen op bijvoorbeeld het NVJ
Forum van Villamedia. In deze bakermat van de persvrijheid moeten ze anoniem
hun mailtjes sturen ! Dat is toch te gek voor woorden ?
Ik betreur het als de vraag naar de "OORZAKEN" van het "terrorisme" dat nu
de boemanplaats van "communisme" moet vervangen, als o.a. ook die
berechtigde vraag een einde maakt aan het debat van de NVJ-leden op dat
Forum. Hetgeen met allerhande domme argumenten wel weer zal worden ontkend.
dat zien we wel meer.
Dat de NVJ alle bijdragen van voor 18 sept. 01 - week na de aanslagen van de
11e dus - terug tot 5 augustus, van het eigen Forum verwijderde. Om het "op
te schonen". De 450.000 IFJ-leden die  ook theoretisch tot mijn ruim een
half miljoen "lezerschare" behoren hebben hier danig van opgekeken...In
andere landen stond het wťl in de krant.

Ik beschuldig  een groot gedeelte van de huidige hooglereraren en docenten
journalistiek  ervan weinig of niets te hebben gedaan om goede journalisten
af te leveren.  En ik beschuldig deze betroffen mensen er allemaal van dat
hun verweer  gericht aan mijn adres -  en hun beweringen - grotendeels een
"Oratio pro domo" zijn. Het is toch niet acceptabel dat ik - zoals enkele
jaren geleden al  - studenten journalistiek uit Nederland tegenkom in
Frankrijk die een enorme klaagzang over hun opleiding aanheffen?   Of dat ik
nu bijna dagelijks via het NVJ forum op mijn privť-email  vragen krijg van
studenten journalistiek die een permanente klaagzang schijnen te hebben over
het hun verstrekte "onderwijs" ? Mij vragen les te komen geven, wat ik echt
niet meer wil ?

En wat betreft de door mij ook geconstateerde "vervuiling" in de academische
wereld : mijn dank voor de gedeeltelijke bevestiging dat ik gelijk heb.
Maar, hoe heeft het, met al die goede journalisten, (volgens sommigen) : hoe
heeft het zover kunnen komen ?  Eťnvierde van de 3000 (drieduizend)
professoren en soortgelijken die door de nederlandse academische (ook
journalistieke) wereld dolen - dus 750 mensen - geven wat ze noemen "Extern
gefinancierde colleges".  Wordt bijvoorbeeld mijn tentamen zeker afgenomen
door een Shell-prof die millieuzorg in Nigeria doceert" ?
Ze klagen er op universitair niveau in een in januari j.l.  gesmoord debat
trouwens heel voorzichtig zelf ook over, maar ja : liever Judaspenningen dan
helemaal geen centjes denken ze blijkbaar.

De journalistiek in Nederland heeft er stevig aan toe bijgedragen de viering
van een honderdjarige jubileum in Nederland voor de bevolking  mogelijk te
maken : viering door de z.g. machthebbers, van de vrijwel smetteloze
uitvoering van hun leus :

  "Hou jij ze arm dan hou ik ze dom".

Daar zijn ze jammer genoeg wonderwel in geslaagd.

Het spijt me als mijn toon misschien een beetje hard is,  maar dat is
noodzakelijk om de pijn in mijn permanent gekromde  tenen te verzachten.
 
Vandaar mijn J'accuse.

Met vriendelijke groet,

Foreign Press Foundation
Henk Ruyssenaars
forpressfound@netscape.net
fpf@chello.nl

C.C. ; Div.

Index

Heeft u ook klachten mail ze  emailadres nederland@klaagt.nl      

Met dank aan: spreek je moerstaal.nl