http://nederland.klaagt.nl
nederland@klaagt.nl
of  nederland klaagt toevoegen aan favorieten

 

Het siert U dat U heeft bekend, en niet zoals gebruikelijk
straffeloos meineed heeft gepleegd...      
Hoe lang moet U nu 'zitten' ?

JOURNALISTIEK  EN 'WELTSCHMERZ' :  Geen goede combinatie !


door Henk Ruyssenaars

Nee hoor : daar moet je nooit aan meedoen die "Weltschmerz"-afdeling !
De mensen waarvoor je werkt hebben er niets aan als je als een sombere
rechtvaardigheids-apostel door de wereld dwaalt. Het heeft ook niets met
'links' of 'rechts' te maken, dat zijn domme argumenten in de stammenstrijd.
Het gaat om eerlijke en dus humane journalistiek, met een sterk controlerende functie wat betreft de sociale ontwikkeling in het land. We horen en zien allemaal al jarenlang, dat klokkenluiders géén hulp krijgen, zoals minister Jan Pronk bevestigde, en dat dieven van miljarden euro's van ons zuurverdiende belastinggeld, mét de zegen van het incompetente 'afkoopbedrijf' genaamd Openbaar Ministerie, afreizen naar de Antillen, Acapulco en andere 'Pooier & Patser Paradijzen' voor criminelen . Ik heb heel wat van deze mensen ontmoet - vooral recepties, diners etc. op ambassades zijn erg boeiend op dat gebied - en vrijwel zonder uitzondering zijn het economische welgestelde  - maar geestelijk verarmde proleten en op winst beluste lijkenpikkers.

Als ik bijv. ooit bij IG-Farben of Dow Chemical zou hebben gewerkt, dan zou ik me
doodschamen. Beiden - om maar twee verziekende bedrijven te noemen - zijn
berucht voor hun produkten zoals Zyklon B-gas voor de joden en lotgenoten, en napalm en gifgassen - Agent Orange - voor alle andere 'Untermenschen". Zoals een paar miljoen mannen, vrouwen en kinderen in Zuid Oost Azië, Latijns Amerika en ga zo maar door. De totalitaire koers van de respectievelijke amerikaanse regeringen is voor honderden miljoenen mensen een dagelijkse keten van schendingen geweest; van onze mensenrechten en ons rechtvaardigheidsgevoel. Natuurlijk moet dit soort onmenselijkheden door iedereen in elk land - maar momenteel vooral de huidige  hegemonie-politiek van de Verenigde Staten en Israël - worden geboycot en gestopt. Hun politiek is strafbaar volgens de VN en het Volkerenrecht, en de schuldigen moeten strafrechtelijk worden vervolgd.

Het gaat om medeleven en menselijkheid, eigenschappen die de nederlandse
tijdelijke machthebbers in de media, industrie en politiek dikwijls volledig
vreemd schijnen te zijn. Zolang het tenminste niet om de éigen verderfelijke
kliek schijnt te gaan. Dat zo iemand als Wim Kok bij SHELL en ING een
commissariaat AANGEBODEN krijgt is één zaak. Dat hij het ACCEPTEERT is een  
verraad aan alle humane principes die een vakbondsman behoort te hebben.
SHELL roeit mensen uit ! Zoals de Ogoni's in Nigeria*. In samenwerking met
het leger en de politie - lokale geuniformeerde moordenaars van de
Nigeriaanse 'regering' - hebben ze o.a. de bekende schrijver en activist Ken
Saro Wiwa opgehangen ! En daar gaat de sociaal-democraat Wim Kok
'beuren'....?  Dat zijn de 'Robopaten' ten voeten uit.

Robopaten en de NL-journalistiek :

http://www.examedia.nl/columnx/zoekgast.html?nummer=_G11

Veel criminele machthebbers in Nederland, én hun 'vriendjes', stelen
volledig normen- en waardenloos miljarden aan belastinggeld, verkwanselen
onze sociale rechten, nutsbedrijven, en nationaal eergevoel. Ze kunnen
dankzij de bestuursrechtelijke corruptie een partijdige rechters in dit land
hiermee straffeloos wegkomen. En dat kan dus écht niet; we zijn een hele
hoop mensen die Nederland tot een Rechtstaat willen maken, en de
"onschendbaarheid" van de dieven in hun "streberspakken" opheffen.
Kijk maar 's bij de Pikmeer-arresten die het ambtenaren-apparaat zogoed als
"onschendbaar" maken: dat is een aanfluiting van wat een rechtstaat moet zijn.

Hoe weet 'men' of iets goed of slecht is ?


Nou : je ziet een bepaalde ontwikkeling of situatie, en dan stel je je voor,
dat je vader en moeder, je vrouw en kinderen, jezélf en je vrienden zich
daarin zouden bevinden, het zélf (moeten) mee- en doormaken.

Dan beoordeel je of die situatie prettig, neutraal of onmenselijk is, en
daar werk je dan als journalist mee. Dat zég je dan. Ook moet je dat blijven
zeggen als alle anderen 'orders geven' en blijven beweren dat 2 x 2 in
Nederland bijvoorbeeld vijf is; "want dat hebben we geleerd en zeggen 'ze'
dagelijks. Dat weet iedereen"! Kijk, dat klopt dus niet, dat mediale wissen en impregneren van het collectieve geheugen. Maar, alles went toch niet ?

Het bericht bijvoorbeeld, dat mensen die niet verder uitgebuit kunnen worden
op de nederlandse 'bollenplantages' en in de kaasfabrieken - met behulp van
het nederlandse leger 'op transport' worden gesteld, zoiets maakte herinneringen wakker. Hier in Nederland is vrijwel iedereen zo geconditioneerd, dat er onmiddelijk aan Westerbork wordt gedacht. Want die - minstens drie dagelijkse porties - Holocaust via de media om je sluimerende - zogenaamd 'slechte geweten'wakker te houden, hebben in dit land een enorme impact.
Ik word er niet goed van, want :

Met alle respect; maar er is een herhaling van dat soort Holocaust-leed die NU voorkomen moet worden; de geplande oorlog tegen Irak !


Dat is weer een flagrante schending van het volkerenrecht, een volkerenmoord met voorbedachte rade, waaraan Nederland politiek en via Defensie, al geruime
tijd meedoet
. Deze en de vorige nederlandse regeringen gedragen zich t.o.v.
de Verenigde Staten en Israël zoals Oostenrijk t.o.v. Hitler en zijn
"Anschluss". In éen woord : WALGELIJK !  En kijk maar hoe wederrechtelijk er
met die Mullah Krekar wordt omgesprongen ! Hij wordt mediaal tot "El Niño
van El Quaida" gedoopt, maar bewijzen worden alweer niet geleverd.
Op wens van de amerikanen volgt zijn uitlevering door vazalstaat Nederland aan Noorwegen, waar de politie hem niet eens arresteert. Maar wat dan weer die even laffe Noorse regering nu weer met die man uithaalt ! Zoiets als met de Mossad, de Turken en Öcalan, de Koerden leider : hij moet het land binnen 14 dagen verlaten en maar zien hoe hij uit de handen van z'n achtervolgers blijft.

Vier maanden volledig onderzoek tijdens zijn gedwongen verblijf in de gevangenis in Nederland moet toch wel iets opgeleverd hebben ? Het deed me denken aan die tijd toen de mensen op de nederlandse ambassade in Santiago de Chile, wél alle mogelijke risico's namen. Ook om vluchtelingen naar Nederland te helpen. Nu krijgen we dus de geuniformeerden, die tot "Schalkhaarders" worden verlaagd bij het 'op transport zetten'vvan vluchtelingen. Dit druist enorm in tegen mijn humaan-journalistieke gevoelens, en dan zeg ik er wat van.
In zoveel mogelijk talen en landen, en hier ook.

Het door de - door ons betaalde Balkenende c.s. passeren van de parlementsleden die ONS moeten vertegenwoordigen, en het gebruik van geheime overeenkomsten met ondermeer de VS en Israël - waaraan we betalen en onder lijden - maar niets van weten, valt onder de uitermate smerige streken van
sommigen binnen defensie, politiek en industrie in dit land die ik niet pik.
Zie ook JSF: De "Vliegende Betuwelijn". Wéér zo'n miljardenzwendel gebouwd
op leugens en politieke moord!   URL/"Silencing a Dead Man" :

http://twincities.indymedia.org:8081/front.php3?article_id=5227&group=webcast

De opstelling van Nederland t.o.v. Bush en Blair is slaafs en heel slecht voor het imago van ons land. Men gaat zich afvragen of Rob van Gijzel écht de laatste
parlementariër met een ruggengraat is geweest ? Die indruk krijg je wel.

Dan komt de vraag natuurlijk wat je er als journalist/humanist etc. aan kunt
doen ? Nou, om mee te beginnen een grondig onderzoek doen naar de financiën
van veel van deze dieven. Bekijk of ze ook leven zoals ze leren, en zo niet:
aan de schandpaal en voor de balie als dit personeel de eigen machtspositie alweer misbruikt !

En probeer alle z.g. kopstukken binnen de media (de 'Wittewasmannen') te
vervangen door journalisten. Intelligente journalisten, die niét zo zeer medeplichtig zijn aan de voortschrijdende ondergang van de journalistiek en persvrijheid in Nederland. Driekwart van die docenten en z.g. 'media-kopstukken' heeft zich verkocht aan de commercie. Ze leren de monetaire en politieke zwendelaars zelfs - via door deze 'collegae' gegeven media-training - de kritische vragen te ontwijken die mensen zoals jij en ik zouden willen stellen.

Zoals : Het siert U dat U heeft bekend en niet zoals gebruikelijk straffeloos meineed heeft gepleegd.  Hoe lang moet U nu 'zitten' ? En hoe denkt U terug te betalen wat U gestolen en verkwanseld heeft ?

Wat ongelofelijk stoort is het zichtbaar acute en bedwelmende effect dat
'het pluche' op het denkvermogen van vrijwel alle parlementariërs en veel
'journalisten' heeft.

Zeg nou niet dat 'het ergens anders ook niet beter is': laten we eerst maar
eens ons eigen vervuilde media-straatje schoonvegen.

Maar, ik blijf van mening dat deze en de vorige 'regeringen' van Nederland,
onze soevereine* geboorterechten hebben verkocht, voor een bord amerikaanse,
mediaal en genetische gemanipuleerde linzen. Het toestaan van transporten
van buitenlandse soldaten en oorlogsmateriaal via Nederland, voor weer een
amerikaanse genocide van een andere autonoom land, maakt de
verantwoordelijken medeplichtig én strafbaar. Driekwart van de bevolking wil
volgens peilingen die volkerenoorlog niet verder uitbreiden maar stoppen.
Een grove exponent van hoe het niet moet is minister van Defemnsie Kamp. Hoe
kan hij - en veel anderen met hem - verlangen dat we enig respect voor ze
hebben als ze ons dagelijks staan te beliegen en te bedriegen ?

Een klein voorbeeld a propos Kamp's zeer onfatsoenlijke verklaringen over
'onvoorwaardelijke nederlandse steun' aan de genocidale amerikaanse
oorlogsplannen, zoals ook beloofd - zonder ons te vragen - door die ramp op
twee benen de Hoop Scheffer :

"«Maar Isaf is er niet om te vechten, we zijn in Kaboel om politietaken te
verrichten», zei Kamp nog vorige week op verkiezingscampagne in Gelderland."

Oh ja ? En dit dan ?  Een stukje van de rauwe werkelijkheid :

Neerlands Réchtse Courant, de NRC :  "NEDERLAND IS IN OORLOG" - 8 februari -
2003 :

"Het (voor de zoveelste keer en illegaal) afwerpen van lasergeleide bommen
door Nederlandse F-16's boven Afghanistan eerder deze week, maakte nog eens
duidelijk dat Nederland nog steeds in oorlog is, ook zonder een nieuw
gewapend conflict in Golf."

Politietaken met F-16's ?  Zoals Israël de Palestijnen in hun ghetto's
beschiet ? De 'personen' die voor de nederlandse steun hieraan
verantwoordelijk zijn zullen die 'schande door medeplichtigheid' terecht
moeten dragen !

Wat deze 'personen' doen, gebeurt in ieder geval Niet in mijn Naam ! En Niet
in Naam van driekwart van de bevolking blijkbaar.

Henk Ruyssenaars

Een van de belangrijkste beoordelingen met veel nieuws over de oorlog tegen Irak werd in de New York Times gepubliceerd kort geleden door het hoofd van de CIA, afdeling analyse Irak en Koerden, en is echt een "must-read" !  URL :
http://www.nytimes.com/2003/01/31/opinion/31PELL.html?pagewanted=print&position=top

*SHELL, Nigeria & de uitroeïng van de Ogoni's :

http://www.corpwatch.org/news/PND.jsp?articleid=186

Souvereine Staten : R E C H T S P H I L O S O P H I E aan de hand van Hegels
"Grundlinien der Philosophie des Rechts" door Mr.Drs.A.Börger  
URL: http://www.antonieborger.nl/rf/RCHTF_37.HTM


FOREIGN  PRESS  FOUNDATION
forpressfound@netscape.net
Editor :  Henk Ruyssenaars
fpf@chello.nl

The Foreign Press Foundation has been sounding the alarm about the threat posed on a global scale to democracy, since most of the 'media' decided to abandon journalism and pour all their persuasive powers into winning a war, being globally waged over oil and the WATER in the Middle East.

COPYRIGHT NOTICE : In accordance with Title 17 U. S. C. Section 107, any copyrighted work in this message is distributed by the Foreign Press Foundation - with thanks and under fair use - without profit or payment, to those who have expressed a prior interest in receiving the included information".
http://www.law.cornell.edu/uscode/17/107.shtml

The FPF makes it a strong point of distinguishing between the PEOPLE of the United States and Israel, and their  governments, about which we are often critical.


*The Dutch author worked globally for 40 years as an independent journalist/foreigncorrespondent for many international printed and A/V-media. From Scandinavia to Vietnam, as correspondent in Latin America,
(Chile '71-'74), and during 10 years in North/South Africa and the Middle East. While being accredited as N-Africa  & M-East correspondent - based in Tunisia for ten years, sometimes reporting for the BBC too. Because of journalistic research declared "Persona non Grata" five times by different governments in East and West.

THANK YOU FOR YOUR INTEREST !

FOREIGN PRESS FOUNDATION
forpressfound@netscape.net
Editor : Henk Ruyssenaars
The Netherlands
fpf@chello.nl
-O-