http://nederland.klaagt.nl
nederland@klaagt.nl
of  nederland klaagt toevoegen aan favorieten

Falende migranten gekort op WW en WAO

DEN HAAG (ANP) - Allochtonen die al langere tijd in Nederland wonen worden gekort op hun WW- of WAO-uitkering als zij hun inburgeringsexamen niet halen. Met dat examen wordt hun taalvaardigheid en kennis van de Nederlandse samenleving getest.

Dat blijkt uit nog vertrouwelijke plannen die de ministers Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie en De Geus van Sociale Zaken op prinsjesdag presenteren, melden bronnen rond het kabinet.

 

Aan oudkomers met een WW- of WAO-uitkering wordt dezelfde verplichting opgelegd als aan nieuwkomers. Oudkomers zijn immigranten die voor 1998 naar Nederland zijn gekomen. Zij worden al getest op hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur. Oudkomers met een bijstandsuitkering wacht hetzelfde regime. Zij kunnen momenteel ook al door gemeenten worden aangesproken om een inburgeringscursus te volgen.

Aanbod te klein

De vaardigheden worden getoetst met een inburgeringsexamen. De immigrant moet voortaan zelf zien hoe hij aan zijn kennis komt. Als de nieuwkomers en oudkomers slagen voor de toets, kunnen zij een deel van de eventueel gemaakte kosten voor de opleiding terugkrijgen.

Het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) dat de inburgeringscursussen geeft, noemt het kabinetsplan ,,zeer ongewenst''. Directeur Akel zegt dat allochtonen in de rij staan voor Nederlandse lessen omdat het aanbod te klein is. Ongemotiveerde leerlingen heeft het NCB derhalve volgens eigen zeggen nauwelijks. ,,Er is geen enkele rechtvaardiging voor zulke maatregelen.''Betalende  Nederlanders op  WW en WAO  gekort.    Iedereen wordt gekort ze pakken steeds een kleine groep als dat weer rustig is pakken ze de volgende kleine groep, dat maakt voor die klanten in den Haag niet uit die willen hun eigen  uitkering van  9123 euro per maand verhogen.

Houd de dief!!!!!!

    ´Gij zult niet stelen.´ Is het ontkoppelen van de uitkeringen en de lonen, zoals minister De Geus nu weer voorstelt, geen stelen? Is het doorvoeren van maatregelen die de zorg tot op het bot uitkleden, geen stelen? Is het uit de wao en in de bijstand kieperen van arbeidsongeschikten geen stelen? Is het voorstel om gehandicapten pas recht op een voorziening te geven als ze kunnen aantonen dat er geen hulp van familie of vrienden te verwachten is, zoals staatssecretaris Ross voorstelt, geen stelen? Is mensen bij prepensionering belasting laten betalen over het hele vutbedrag geen stelen? bron:
Telegraaf 
11 sept.2004

ALI

http://nederland.klaagt.nl/ali.htm

‘Salaris ministers moet fors omhoog'
Gepubliceerd op vrijdag 30 mei 2003
Het debat over inkomensverschillen tussen ministers en bestuurders is weer opgelaaid. Minister Remkes (VVD, binnenlandse zaken) en staatssecretaris Van der Knaap (CDA, defensie) steunen het pleidooi van hun oud-LPF-collega De Boer om de beloning van kabinetsleden fors te verhogen.

Vorig jaar december is een commissie-Dijkstal ingesteld om over de rechtspositie en beloning van politieke ambtsdragers te adviseren. Er zitten, naast oud-VVD-leider Dijkstal, ook Akzo-topman Van Lede, oud-CNV-voorzitter Westerlaken en voormalig GroenLinks-kamerlid Van Es in.

Teruggang in salaris
Aanleiding voor het instellen van de commissie was de moeite die de VVD en LPF hadden om mensen uit het bedrijfsleven te werven voor het eerste kabinet-Balkenende. Bij de VVD haakten vorig jaar vooral de vrouwelijke kandidaten uit het bedrijfsleven af, vanwege de forse teruggang in salaris die ze zouden moeten accepteren.

Volgens Remkes lopen politici in beloning ‘mijlenver achter’ bij het bedrijfsleven. Ook Van der Knaap vindt het salaris in geen verhouding staan tot de zwaarte van het werk, het tijdsbeslag en de verantwoordelijkheid."Ik ben verantwoordelijk voor 70000 ambtenaren, vergelijkbaar met een manager van een grote onderneming'” aldus Van der Knaap.

Het verschil in beloning is de Haagse politici al jaren een doorn in het oog. Oud-CDA-voorzitter Marnix van Rij constateerde in 2000 al dat een minister vier keer minder verdient dan een gemiddelde topbestuurder.

Als het aan CDA-minister De Geus ligt, moeten echter ook topbestuurders matigen. Hij liet eerder al zijn ongenoegen blijken over de hoogte van de salarissen van topbestuurders.

Bronnen: Trouw, Binnenlands bestuur