lekker kl@gen 

het gezag !!!!Ik ben  op 31 oktoMisschien betaald baldie mee?ber aangehouden voor overtreding van de maximumsnelheid  te Muiden en het niet dragen van mijn  veiligheidsgordel, aangezien ik mijn rijbewijs niet bij me had  werd mijn auto in beslag genomen, deze kon ik tegen inlevering van mijn rijbewijs af halen in Amsterdam,

Op twee november kon ik mijn rijbewijs afhalen in Amsterdam op 21 november ontving ik twee schikkingen een voor een snelheids overtreding en een voor het niet dragen van een gordel totaal fl. 330,=  betaald op 18 december  1999 en op 21 december krijg ik de dagvaarding. voor dezelfde snelheids overtreding alleen een straat verder. Voorkomen op 1 Februari ,"Baldie Betaalt Boetes Actie" Ik zoek een sponsor.

Dan mag ik toch aannemen als ik de schikking betaal dat de officier van justitie afziet van verdere vervolging of geldt dat hier niet?

Ik dacht dat de officier van justitie de overtreding op de Overdiemerweg zou laten vallen opgrond van dat dit geen openbare weg is. Deze weg is Eigen weg en verboden toegang voor onbevoegden art 461 W.v.S dus deze weg is geen : voor het openbaar verkeer openstaande weg.

Artikel 1.

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

wegen:

alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;

 

 

1 februari 2000 10.10 vrijspraak als je een schikking hebt gehad voor hetzelfde feit wordt je vrijgesproken dus het koste fl.330,=  totaal.

verkeers wetgeving

  terug