OUDERS & COO bepleit gratis schoolboeken en afschaffing lesgeld

OUDERS & COO wil dat scholen voor voortgezet onderwijs de studieboeken voortaan zonder kosten voor de ouders beschikbaar stellen. Dat kan betaald worden uit de algemene overheidsmiddelen. Tevens wil OUDERS & COO dat het lesgeld wordt afgeschaft. Een pleidooi hiertoe en een onderbouwing van dit voorstel is op vrijdag 10 november om 13.45 uur in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag aangeboden aan de onderwijsminister Hermans.

Schokkende internationale vergelijking: ouders betalen nergens zoveel voor onderwijs
OUDERS & COO vergeleek de situatie in Nederland met omringende landen waarmee Nederland zich graag meet (zie het overzicht op de volgende pagina). De resultaten zijn schokkend. Vrijwel alle landen geven inhoud aan het Internationale Verdrag Economische Sociale en Culturele Rechten: het secundair onderwijs is gratis toegankelijk. Slechts Noorwegen (gedeeltelijk) BelgiŽ (Vlaanderen), Luxemburg en ItaliŽ vragen boekengeld, maar die landen heffen geen lesgeld. Ten opzichte van de ouders in al deze landen zijn de Nederlandse ouders flink slechter af.
In Nederland moeten ouders grote bedragen (tot meer dan f 3000,- per kind) betalen voor het lesgeld en de schoolmiddelen.

De maat is vol
Zowel bij de kosten van schoolboeken als bij de kosten van het lesgeld hebben de ouders in de afgelopen jaren te maken gekregen met een substantiŽle stijging van kosten. Terwijl de inkomens in de afgelopen jaren gemiddeld stegen met 2 a 3 procent zijn de aan de ouders doorberekende kosten voor het onderwijs (zo blijkt uit het overzicht hierna) met een veelvoud daarvan stegen.
Als het lesgeld een normale indexering volgens het prijsindexcijfer van 2% had gekend dan was het nu 520 gulden lager geweest. Met andere woorden de ouders hebben bijna 45 % extra kostenstijging te verwerken gekregen.

OUDERS & COO wil van de bewindslieden en volksvertegenwoordigers gedaan krijgen dat schoolboeken gratis worden en dat lesgeld wordt afgeschaft.


Stop het schoolboekenkartel!

http://www.ouders.net/nieuws.html


  zie ook : van nederland.klaagt.nl

1 maart 2001
Ouders van kinderen tussen de zestien en achttien jaar
 dubbel genaaid door die eikel van Hermans.
Asielzoekers en ontheemden van zestien jaar en ouder die dagonderwijs volgen, hoeven geen lesgeld te betalen.!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ik denk dat ik maar emigreer.