lekker klagen  : tips  http://nederland.klaagt.nl
 http://klaag.tip.nu/
 

22 november 2000  Zalmsnip weer hele Snip

 

Een valse ZalmSnip!

Download "Bezwaarschrift"

Download "Beroepschrift"

 

De gemeente s’-Graveland rekent voor een “Zalmsnip” 75.= ambtenaren wakker worden.

Hadden we eerst het kwartje van kok waar we niet vanaf komen, nu dan het geeltje van zalm.

De gemeente s’-Graveland rekent voor een “Zalmsnip” 75.= ambtenaren wakker worden.

een snip   is altijd dus een zalmsnip ook fl. 100.=   !!!!!!! een meijer weetje

Kan ik ook met “s’-Gravelandse Zalmsnips”  betalen ?

Hans Schouten  www.ankeveen.net

Zalmsnip vanaf 2000 geprolongeerd

15 maart 1999 - De Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Financien hebben een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend met betrekking tot de Zalmsnip. Het voorstel komt er op neer dat gemeenteraden de lokale lastenverlichting van f 100 voor gezinshuishoudingen vanaf 2000 op dezelfde wijze kunnen voortzetten als in 1998 en 1999. Dat betekent dat vanaf het jaar 2000 de f 100 in aftrek wordt gebracht op de onroerende-zaakbelastingen voor gebruikers, de afvalstoffenheffing / reinigingsrechten of het rioolafvoerrecht.

Bron: Tweede Kamer 15 maart 1999.

 

Ik heb bezwaar tegen deze aanslag gemaakt omdat hij fl 25,= 
oftewel  € 11.34  te hoog is en ik verwacht dan ook een nieuwe aanslag van de gemeente s'-Graveland.

 Maar die krijg ik niet want dat geeltje gebruiken ze voor het minimabeleid, waarom denk je dat ik bezwaar maak, omdat ik het zo ruim heb?  zakkenvullers, milieu mafia.

 

Een valse ZalmSnip!

Want als de gemeente zelf minder aan het minimabeleid gaat betalen en dit compenseert met de opbrengst uit de Zalmsnip, dan betekent het gewoon een belastingverhoging voor hele andere zaken dan het minimabeleid. Dan houden zij de burger eigenlijk gewoon voor de gek. (gepikt)
Door het kostendekkend maken van de afvalstoffenheffing moet de burger 7% meer gaan betalen, de rioolbelasting gaat met 30,- omhoog en de aanwending van de zalmsnip voor het minimabeleid betekent een verzwaring van de vaste lasten voor de burger. (en dit ook)

 

M@tsSteA

http://nederland.klaagt.nl