lekker klagen  : tips  http://nederland.klaagt.nl
 http://klaag.tip.nu/
 

 

22 november 2000  Zalmsnip weer hele Snip

Een valse ZalmSnip!

Download "Bezwaarschrift"

Download "Beroepschrift"

Toelichting standaard bezwaar- en beroepschrift zalmsnip

bron:    NU.nl

Proefproces tegen misbruik Zalmsnip

Uitgegeven: 19-7-2000 9:13

DOETINCHEM - Het College van Belastingadviseurs begint een proefproces om het misbruik van de Zalmsnip aan te pakken. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat ruim 10 procent van de Nederlandse gemeenten de honderd gulden niet direct aan de burger geeft. Het college wil via de rechter afdwingen dat iedereen het geld krijgt.

Volgens adjunct-directeur B. Bongers van het College van Belastingadviseurs keert een aantal gemeenten slechts een deel van het geld uit. In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld in de gemeente Maarssen, zien de burgers zelfs helemaal niets van het bedrag, dat is bedoeld als lastenverlichting.

In Doetinchem kregen de bewoners 90 gulden gestort op hun rekening. De resterende 10 gulden werd besteed aan de armoedebestrijding. "De rechter moet nu bepalen of zoiets wel mag", zegt Bongers. De kwestie kwam aan het rollen toen een oplettende inwoner van Doetinchem naar zijn adviseur stapte.

Gemeenten hebben de mogelijkheid om de Zalmsnip te verrekenen in de gemeentelijke lasten. "Maar als zij dat doen, is dat vrijwel niet te achterhalen", aldus de adjunct-directeur. In veertien gemeenten is onduidelijk of het geld is uitgekeerd en hoe het bedrag in de tarieven is verwerkt, zo blijkt uit het universitaire onderzoek.

Het kabinet riep de Zalmsnip in 1997 in het leven. Jaarlijks zou ieder huishouden honderd gulden terug moeten krijgen als tegemoetkoming voor de stijgende gemeentelijke lasten. In sommige plaatsen krijgen de burgers zelfs meer dan de vastgestelde honderd gulden.

(c) ANP

Terug naar het artikel
Terug naar NU.nl/economie
(c) NU.nl - Scio melior

Zalmsnip vanaf 2000 geprolongeerd

15 maart 1999 - De Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Financien hebben een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend met betrekking tot de Zalmsnip. Het voorstel komt er op neer dat gemeenteraden de lokale lastenverlichting van f 100 voor gezinshuishoudingen vanaf 2000 op dezelfde wijze kunnen voortzetten als in 1998 en 1999. Dat betekent dat vanaf het jaar 2000 de f 100 in aftrek wordt gebracht op de onroerende-zaakbelastingen voor gebruikers, de afvalstoffenheffing / reinigingsrechten of het rioolafvoerrecht.

Bron: Tweede Kamer 15 maart 1999.

 

Een valse ZalmSnip!

De reden voor mijn bezwaar is het feit dat wettelijk vastgesteld dat minimaal 75 gulden direct naar de burger moet gaan. Het overgebleven bedrag van maximaal 25 gulden mag worden verrekend met de gemeentelijke lasten als afvalstoffenheffing en rioolrecht.
Op basis van de parlementaire behandeling inzake deze korting concludeer ik dat een korting verleend had dienen te worden van f.100.=

Want als de gemeente zelf minder aan het minimabeleid gaat betalen en dit compenseert met de opbrengst uit de Zalmsnip, dan betekent het gewoon een belastingverhoging voor hele andere zaken dan het minimabeleid. Dan houden zij de burger eigenlijk gewoon voor de gek. (gepikt)
Door het kostendekkend maken van de afvalstoffenheffing moet de burger 7% meer gaan betalen, de rioolbelasting gaat met 30,- omhoog en de aanwending van de zalmsnip voor het minimabeleid betekent een verzwaring van de vaste lasten voor de burger. (en dit ook)

nog meer snippers

M@ts SteA

http://nederland.klaagt.nl