Beste mensen,

Zie het absurde bericht onder waarin gesteld wordt dat mijn opzegging dd
28-02-2007 van mijn abonnementen bij UPC niet kunnen worden beeindigd omdat
het JAARcontract loopt tot 31 maart 2008 en tenminste 1 maand van te voren
opgezegd moeten worden.

Ten eerste is het JAAR dat zou lopen tot 31 maart 2008 nog niet begonnen en
loopt mijn huidige abonnement DUS tot 31 maart 2007.
Ten tweede moet volgens uw voorwaarden de opzegging 1 maand van te voren
schriftelijk gedaan worden. Ik heb dit 28 februari 2007 gedaan, 1 maand voor
de afloopdatum van mijn huidige jaarcontract.
Als laatste zijn de diensten waarvoor getekend is en de service die UPC
daarbij zou moeten verlenen volgens de eigen voorwaarden dermate beneden
peil (zie mijn talloze e-mails om dire langdurige storingen vergoed te
krijgen) dan wanprestatie aan de orde is. Vanuit deze wanprestatie is mijn
vertrouwen compleet verdwenen en ben ik dus gedwongen ergens anders deze
produkten af te nemen. De hierdoor onstane schade verhaal ik op UPC, immers
is het de wanprestatie van UPC die me daartoe dwingt.  De schade bedraagt
?113,95 voor het aansluiten van een nieuw abonnement en aanverwante kosten.

Ik zie een schriftelijke bevestiging van de afsluiting 31 maart 2007
tegemoet alsmede de financiele vergoeding van ?113,95. Dit alles naast de
nog door mij te ontvangen schadevergoedingen van de drie langdurige
storingen waarover ik al maanden met u communiceer en waarop ik nooit naar
behoren wordt beantwoord. De bedragen kunnen gestort worden op  mijn rekening
(identiek aan rekening afschrijvingen).

Hoogachtend
klantnummer 6894942

----- Original Message -----
From: <service@upc.nl>

Sent: Thursday, March 08, 2007 3:25 PM
Subject: Reactie op uw brief


Geachte mevrouw ,

Naar aanleiding van uw brief van 28 februari jl., waarin u aangeeft uw
abonnementen bij UPC Nederland op te willen zeggen, berichten wij u het
volgende.

Voor uw abonnement op chello light + digitale telefonie FreeTime geldt een
jaarcontract. Om die reden kunnen wij dit abonnement op dit moment niet voor
u beŽindigen. De vervaldatum van het jaarcontract is 31 maart 2008. Wij
verzoeken u vriendelijk uw opzegging ten minste 1 en ten hoogste 2 maanden
voor deze datum bij ons in te dienen. Hiermee voorkomt u dat het abonnement
weer met een jaar wordt verlengd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd.

Met vriendelijke groet,
UPC Nederland

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOPIE BRIEF DD 28 februari 2007

UPC Nederland
UPC

Afdeling abonnementen
Antwoordnummer 1387

Postbus 320
6500 VD  NIJMEGEN

8200 AH Lelystad

UPC Nederland Antwoordnummer 47112 1070 WB Amsterdam


UPC

antwoordnummer 6556
9800 VC Leeuwarden

Rotterdam, 28 februari 2007

Betreft: afzegging alle diensten UPC cliŽnt 6894942 met behoud van
onderstaande rechten

L.S.,

na aanleiding van onze klachten en met name de weigering van de afhandeling
van deze klachten, is ons vertrouwen in UPC compleet verdwenen en voelen wij
ons spijtig genoeg genoodzaakt UPC helemaal en per direct op te zeggen.
Hierbij behoud ik mij onverkort alle rechten voor om een schadevergoeding te
eisen op basis van de in het verleden door UPC onrechtmatigheden, verzuim in
afhandeling van klachten en daaruit voortvloeiende financiŽle vergoedingen
en onrechtmatig in rekening gebrachte kosten en de daaruit voortvloeiende
schade of nader te specificeren zaken.In navolging van het laatst gestuurde klachtafhandelingsverzoek dd. 226
februari jl. 12.50hrs en de toezegging hierop van de Bert Holtkamp, Director
Corporate Communications op het volgende: "UPC Nederland zal op uw email
terugkomen, waarbij ik van verdere ontwikkelingen op de hoogte zal worden
gehouden" verwacht ik zeer spoedige afhandeling van mijn klachten en de
financiŽle vergoeding hiervan volgens de algemene voorwaarden.Ik ontvang graag een schriftelijke bevestiging van de opzegging op ons adres
en de precieze datum van het afsluiten van al onze services en diensten van
UPC.  Natuurlijk zie ik de afhandeling van de klachten ook spoedig tegemoet.
De financiŽle schadevergoeding plus de vergoeding voor nieuwe aansluitkosten
ed van ?113,95 kunt u direct storten op rekening ...................................

 (identiek aan rekening afschrijvingen).


Ik zie uw schriftelijke reaktie spoedig tegemoet.

Warme groet,