http://nederland.klaagt.nl
nederland@klaagt.nl
of  nederland klaagt toevoegen aan favorieten

 

 

De SP roept vakbonden, belangengroepen en de WAO’ers zelf op om in actie te komen tegen dit schandalige plan. Voorkomen moet worden dat deze regering het idee van een sociale arbeidsongeschiktheidsregeling definitief overboord gooit.

In actie voor een sociale WAO!

Stuur een protestmail naar de Tweede Kamer klik hier

 

13 maart 2004     De Geus buigt diep voor ex-topman UWV Joustra
Hij behoudt zijn volledige salaris (€ 161.000) totdat hij – binnen een jaar – een vergelijkbare topfunctie bij een ministerie aangeboden krijgt.

Ik ga er verder vanuit dat De Geus volgens afspraak met een geschikte nieuwe baan komt.

Kan dit zomaar?

Waar zijn onze volksvertegenwoordigers? kijk hier onder en huiver.

Matias Scholten

3- maart 2004

Hallo,

Ik heb al drie jaar een gedeeltelijke WAO-uitkering. 
Sinds mei vorig jaar ben ik helemaal uitgevallen op mijn werk als gevolg van een nekhernia.
 Mijn arbeidsovereenkomst liep half september vorig jaar af, dus kreeg ik naast mijn gedeeltelijke WAO ziekengeld na ontslag.
 In september zou ik opgeroepen worden voor een herbeoordeling. 
Begin januari zou het ziekengeld na ontslag aflopen. 
Eind januari had ik nog niets gehoord, en had ik tot mijn grote schrik geen inkomen meer.
 Gebeld naar de UWV, wat bleek: mijn dossier was ergens blijven liggen, er hadden diverse personeelswisselingen plaatsgevonden, oeps foutje, bedankt.
 4 februari kon ik terecht bij de (zeer vriendelijke) arts, die mij op grond van lichamelijke en psychische klachten voor 80-100% afkeurde.
 Ok, erg fijn, maar hoe zit dat nou met het geld?
 Weer gebeld: ja, u moet ook eerst nog bij de arbeidsdeskundige komen.
 Dus meteen een afspraak gemaakt, ook de arbeidsdeskundige was erg aardig, maar ook hij had niks te zeggen over de uitbetaling.
 Weer gebeld: ik ben alleenstaand moeder met een peuter, hoe moet ik de vaste lasten betalen en ons eten?
 Ok, over drie weken (eind februari) kunt u een voorschot krijgen van 600 euro.
 Dat is binnen, maar dat is natuurlijk niet genoeg. 
Weer gebeld: wanneer komen de achterstallige betalingen? Antwoord: belt u 15 maart maar weer terug; waarschijnlijk krijgt u deze nabetalingen met de uitkering over maart, dus 24 maart.
 Maar ik kan toch niet drie maanden zonder inkomen zitten?
Ik kan nergens geld lenen, want ik heb al een schuld van 10.000 euro voor de nekhernia-operatie die ik in Duitsland heb moeten ondergaan, omdat ze me hier niet wilden opereren.
 Wat is dit voor idioterie? Ik ben 34, en het feit dat ik nu voor 80-100% ben afgekeurd, zegt al genoeg.
 Als ze geld van jou moeten krijgen, zijn ze er als de kippen bij, maar als je geld van hen moet krijgen, kan je er naar fluiten, terwijl het hun fout is!
 Mijn laatste geld is op, ik kan de rekeningen niet meer betalen, en ik eet brood zodat mijn zoontje nog gewoon kan eten. Noodgedwongen moet hij nu zindelijk worden, omdat ik geen luiers meer kan betalen.
 Tjongejonge, wat zijn we een sociaal land. 
Alsof ik graag in de WAO zit, ik zou liever weer in staat zijn om te werken om van die bureaucratische instanties verlost te zijn.
 Helaas ben ik daar nu afhankelijk van, maar waar blijft mijn geld??? 
Straks komen de deurwaarders, en ondertussen leven mijn zoontje en ik op water en brood, en dat is geen overdrijving... Help, ik heb me altijd aan de regels gehouden, en deze zelfde regels nekken me nu...

Liesbeth

http://www.waocafe.nl/

13-09-2003

Het is een grof schandaal dat dankzij uitgerekend oud-vakbondsman De Geus en een kabinet met het CDA (de C van christelijk) en D66 erin, de WAO om zeep wordt geholpen.

Gedicht aan Fatima

De Partij van de Afbraak heeft de socialenzekerheid de laatste 8 jaar samen met de VVD de WAO aardig proberen uit te kleden.
En dat is ze aardig gelukt het is toch te gek voor woorden dat iemand die na dertig of veertig jaar hard werken en nog voor de helft kan werken geen WAO uitkering meer mag krijgen.

Ze zijn arbeidsongeschikt maar ze moeten maar kijken hoe ze aan geld komen,
Het kan u ook overkomen,  ja de kamerleden en ambtenaren hebben daar zelf geen last van zij komen op wachtgeld en kamerleden zijn nooit ziek de zijn afwezig.

Ik vind het jammer dat Pim Fortuin niet voor deze belangen op komt dan zou hij zeker nog meer stemmen krijgen,

Kijk uitkeringen naar het buitenland overmaken dat vind ik overdreven. maar ja dat zijn oude gevallen en daar durven ze zich in s-Gravenhage niet aan te branden.

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)was bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en daardoor niet meer (volledig) in hun onderhoud kunnen voorzien.


 De WAO geldt niet voor jonggehandicapten en zelfstandige ondernemers.; Zij kunnen een beroep doen op de WAZ of WAJONG. Maar worden in den Haag wel meegeteld.

De WAO is er juist voor ingericht zoveel mogelijk van de "restcapaciteit" te benutten. Als u bijvoorbeeld 50% inkomensverlies lijdt, voorziet de WAO in die 35%. In principe bestaat dan 35% van uw inkomen komen uit loon en volgt er een aanvulling van 35 % via de WAO dat is 70% van u laatst verdiende loon. en dat proberen ze nu nog 30 % lager te krijgen door het tweede ziektejaar maximaal 70% uit te laten betalen door de werkgever dan wordt het voor de overheid nog  goedkoper  want 70% van 70% is wel heel weinig. (is 49% van u laatstverdiende loon)

Behalve voor die bonzen in den Haag met hun € 9000,=  die maken  het niet meer uit al krijg je 50% van 9000.= euro


Het wordt lastig als uw ingeschatte verdiencapaciteit niet klopt met uw feitelijke verdiensten.
Want u verdiend 100% en geen 70% wat u van de WAO krijgt.
Als u in een nieuwe baan meer verdient, wordt het oordeel bijgesteld: uw WAO-uitkering wordt lager omdat uw loonverlies lager is.
Dit moeten ze in de politiek veranderen dan gaan er veel meer aan het werk want iemand die nu 70% krijgt omdat hij 80/100% is afgekeurd, er altijd op achteruitgaat en hij heeft al een teruggang van 30% moeten incasseren.

 Als uw ingeschatte inkomsten niet gehaald worden wordt het oordeel echter niet aangepast: uw WAO-uitkering wordt dan niet verhoogd.

Mats SUWV en WAO

Je moet wel erg goed geďnformeerd zijn om te weten wat dat nu weer betekent: UWV. Welnu het betekent voluit: Uitvoeringsorganisatie werknemersverzekeringen. Zo die zit, weer zo’n staaltje overheidscommunicatie.

 


De politiek leert het nooit: zich uitdrukken in voor eenieder begrijpelijke gewone mensentaal. Erger is dat achter deze naam een nieuwe ramp in onze verzorgingsstaat schuil gaat. Paars II, ja, ja, ook de marktliberalen van de VVD, zijn op de heilloze gedachte gekomen om alle over bedrijfstakken verspreide uitkeringsinstanties inzake WW (werkloosheidswet) en WAO (wet op de arbeidsongeschiktheid) samen te voegen tot een grote landelijk werkende bureaucratische moloch, weliswaar met regiokantoren, maar toch..…

Je moet er maar op komen, in ons ICT tijdperk, met zijn immanente drang tot flexibiliteit en bovenal kleinschaligheid in een letterlijk grenzeloze context. Dan moet het in jouw bovenkamer niet helemaal helder zijn. Het is eigenlijk nog erger, de meeste Paarse bovenkamers zijn schaars of in het geheel niet gemeubileerd.
Dit kan alleen maar worden bedacht door mensen die volledig van de werkelijkheid zijn losgezongen of daarin nooit werkelijk hebben geopereerd. Dat laatste geldt voor de meeste Paarse politici.
Meestal afkomstig uit het onderwijs of de ambtenarij besturen zij de collectieve sector zonder ooit ergens anders, in het bedrijfsleven bijvoorbeeld, hun licht eens te hebben opgestoken en dat is te merken. Het is een groot incestueus circuit dat behaaglijk functioneert onder de Haagse kaasstolp annex de warme deken van het muf ruikende poldermodel. Over ons maar zonder ons, dat is hun motto, buiten verkiezingstijd natuurlijk!

In verkiezingstijd doet u ineens ter zake. Hoewel, natuurlijk niet om een regering te kiezen, zij kijken wel uit! U mag op een partij stemmen. Een partij waarin een paar topdogs bepalen, wie er op de kandidatenlijst komen en in welke volgorde. U wordt ook daar buiten gehouden, niks geen primaries naar Amerikaans model, waar de kiezer bepaalt wie er op de lijst komen.
Zou u wel invloed hebben gehad dan zou bijvoorbeeld Hans Dijkstal (VVD) het afleggen tegen Gerrit Zalm (VVD) en Ad Melkert (PvdA) het tegen Wouter Bos (PvdA) of Willem Vermeend (PvdA). En ik … , ik zou gewoon door u gekozen zijn!

De volgende keer gaat Leefbaar Nederland met primaries werken om uw invloed te optimaliseren. Maar eenmaal gekozen kruipen de lijsttrekkers van de partijen die er toe doen, sic!, OSM (Ons Soort Mensen) dus, gezellig bijeen in een polderachterkamertje en na enige weken volgt er witte rook: er is een kabinet! Een kabinet dat over u gaat, maar over zijn samenstelling uw mening niet heeft gevraagd.

Hans Dijkstal voegde mij dat laatst nog eens vilein toe: professor u kunt een mooi verkiezingsresultaat neerzetten, maar u en uw partij komen nooit in een kabinet, daar zorgen wij, de gevestigde partijen, wel voor! In Nederland worden regeringen niet gekozen, maar geformeerd door ons, helaas pindakaas professor! Het is maar dat u weet wat deze democraat in hart en nieren met uw stem op Leefbaar Nederland voor heeft.
Als het aan hem ligt veegt hij daar zijn veel te dikke maar ook wel pronte achterwerk mee af. Het leuke is dat het niet aan hem zal liggen, u bepaalt op 15 mei 2002 of een remake van Paars nog tot de mogelijkheden behoort en niet Hans Dijkstal. Laat het hem dun door de broek lopen, wil ik maar zeggen. Dan zal ik zorgen voor een container toiletpapier, want we gunnen hem natuurlijk wel een schone broek en dito derričre.

Goed, op 1 januari 2002 beginnen we met een grote landelijk georganiseerde uitkeringsfabriek, compleet met Raden van Toezicht, Raden van Bestuur, voorzitters van deze gewichtige organen, managers heel veel managers en natuurlijk een uit de kluiten gewassen bureaucratie.
Je zal als uitvoerende maar bij zo’n organisatie moeten werken. Ik heb heel veel oprecht medelijden met deze mensen. Dikwijls goed opgeleid, creatief en gemotiveerd! Ze zullen echter het grootste deel van hun tijd niet bezig zijn met de uitvoering, het product waar het allemaal om te doen is (rechtmatigheid en hoogte van de uitkering vaststellen, niet meer niet minder), maar met de bureaucratie (heel veel administreren en eindeloos rapporteren aan de hoog mogenden) en met het uitvoeren van tot in detail beschreven procedures. Hun eigen initiatief en creativiteit wordt door het management en haar bureaucratie met wortel en tak uitgeroeid. Hun goede opleiding ten spijt worden ze door middel van de vergaderitis en circulairitis volledig plat gewalst en behandelt als een soort halve garen die niks, maar dan ook helemaal niks zelf kunnen, laat staan iets bedenken.
Met dank aan Paars, VVD, PvdA en D66!

De WAO komt straks nog even langs. Mijn standpunt is duidelijk. Liefst afschaffen die hap en overdragen aan particuliere verzekeraars, die zorgen er wel voor dat niemand ten onrechte een uitkering krijgt. En als dat niet kan, de criteria glashelder maken, d.w.z. alleen meetbare en eenduidig vaststelbare ziekten - opgelopen door het werk - komen voor een uitkering in het kader van de WAO in aanmerking.
De enige manier om aan de gekte, in dit nimmer zo gezond geweest zijnde land met een gemiddelde levensverwachting van tachtig jaar (!) van 1 miljoen WAO-ers (nergens ter wereld vertoond!), definitief een einde te maken.

Nog een mooi gezond, creatief en ondernemend 2002, proost!

Pim Fortuyn
Rotterdam, 31 december 2001

Bron:     http://content.business-class.nl/

 

Heeft u ook klachten mail ze  emailadres nederland@klaagt.nl     

 

Met dank aan: spreek je moerstaal.nl